top of page

Policijos vadovams – šimtai tūkstančių už darbą, kurio atlikimo neįrodė

Policijos „grietinėlei“ už budėjimus namuose per trejus metus išmokėta beveik 340 tūkstančių eurų. Atsiskaityti už budėjimo metu atliktas „neatidėliotinas užduotis“ nei Policijos departamento, nei teritorinių policijos įstaigų viršininkai jaučiasi neprivalantys. Lietuvos policijos profesinė sąjunga  įtaria, kad tokiu būdu policijos vadovybė dirbtinai pasididina atlyginimą, kai lėšų žemiausios grandies pareigūnams tiek užmokesčio kėlimui, tiek viršvalandžiams ir priedams už padidintą krūvį trūksta.

Lietuvos policijos profesinę sąjungą (LPPS) pasiekė informacija, jog Generalinio komisaro pavaduotojams, Policijos departamento (toliau – PD) valdybų viršininkams, jų pavaduotojams, teritorinių policijos įstaigų viršininkams bei jų pavaduotojams yra skiriami budėjimai namuose, už kuriuos išmokamos solidžios priemokos, ir taip policijos viršūnėlės galimai neskaidriai pasididina atlyginimą.

Vyraujanti pareigūnų budėjimo namuose praktika tokia: budėjimas organizuojamas, kai egzistuoja reali galimybė, kad darbuotojas neatidėliotinai turės atlikti savo tiesiogines funkcijas. Jeigu realios tikimybės, jog teks atlikti neatidėliotinas užduotis, nėra, tai nėra pagrindo ir budėjimo namuose organizavimui.

LPPS ėmus domėtis policijos vadovų budėjimo namuose ir apmokėjimo už tai klausimu, paaiškėjo Policijos departamento pozicija:  policijos vadovų budėjimo namuose tikslas – ne atlikti tam tikrus veiksmus įprastiniu poilsio metu, o  tik būti pasiruošus juos atlikti. Informacija apie tai, kiek ir kas budėjimo metu atliko neatidėliotinų veiksmų, nekaupiama. Tad ir atsiskaityti už esant namie atliktą arba neatliktą darbą bei jį įrodyti nėra  galimybės.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė, siekdama patikrinti profesinės sąjungos gautą informaciją dėl minėtų priemokų, 2024 m. sausio 10 dienos raštu kreipėsi į Lietuvos policijos generalinį komisarą Renatą Požėlą. Prašyta patvirtinti arba paneigti informaciją, kad aukščiau nurodytiems pareigūnams ar karjeros valstybės tarnautojams nuo 2021 m. sausio 1 dienos buvo ir yra skiriami budėjimai namuose ir mokamos solidžios išmokos. Taip pat užduotas klausimas, kokias konkrečiai užduotis ne darbo metu minėti aukštas pareigas einantys pareigūnai įvykdė ir kada.  

Į LPPS užduotus klausimus raštu atsakė Policijos generalinio komisaro pavaduotojas, atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas Marius Draudvila. Pastarojo teigimu, budėti gali visi pareigūnai, kurių pareigybės nurodytos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, o pastarasis nedetalizuoja, kokie galėtų ir (ar) turėtų būti neatidėliotini veiksmai, ar jie turėtų būti nustatyti iš anksto. M.Draudvila patvirtino, jog „pagal budėjimo namuose grafiką, kurį tvirtina policijos generalinis komisaras, budėjimas namuose ar buvimas iš anksto aptartoje tarnybos vietovės vietoje ne darbo metu gali būti skiriamas Policijos departamento, teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų pareigūnams“. Minėtų pareigūnų, pasak PD atstovo, yra apie 40. Vidutiniškai per metus jų budėjimai namuose ar buvimas iš anksto aptartoje tarnybos vietovės vietoje ne darbo metu kasmet kainavo po daugiau nei 100 tūkst. eurų. Profesinės sąjungos nuomone, jie galėjo atitekti žemiausios grandies pareigūnų priedams už papildomą darbą. Minėtiems 40-čiai išrinktųjų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. už budėjimą namuose išmokėta iš viso 339 923 eurai.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page