top of page

Ką veikia Valdymo komitetai?


Valdymo komitetai policijos įstaigose sudaryti 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai ir Policijos departamentui pasirašius Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį. Įgyvendinant šios sutarties nuostatas ir sudarius Valdymo komitetus, juose sprendžiamos iškylančios problemos ir klausimai, susiję su darbuotojų darbo, profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis bei interesais. Valdymo komitetai sudaromi tose policijos įstaigose, kuriose veikia profesinės sąjungos, esančios Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos sudėtyje. Policijos įstaiga valdymo komiteto sudėties neturi derinti su kitomis policijos įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, kurios nėra Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos narės. Lietuvos policijos profesinės sąjungos atstovai veikia šiuose Valdymo komitetuose: 


PD prie LR VRM

Centrinis valdymo komitetas – Roma Katinienė

Kauno AVPK

VALDYMO KOMITETAS - Roma Katinienė, Agnė Greblikaitė

Klaipėdos AVPK

VALDYMO KOMITETAS - Roma Katinienė, Julita Razmantienė, Rolandas Jonušas, Alina Strazdauskienė

Šiaulių AVPK/ Telšių AVPK

VALDYMO KOMITETAS - Roma Katinienė, Danutė Jakubkienė

Tauragės AVPK

VALDYMO KOMITETAS - Roma Katinienė, Tadas Mažutis, Andrius Jančauskas, Šarūnas Jarašius

Utenos AVPK

VALDYMO KOMITETAS -  Roma Katinienė


SVARBU: Norint, pagal kompetenciją, pateikti aktualią informaciją bei siekiant pranešti apie bendro pobūdžio problemas komitetui svarstyti, galite susisiekti su Valdymo komitetų nariais, bendraisiais Lietuvos policijos profesinės sąjungos kontaktais:


el. p. info@policijosps.lt,

tel. +370 603 30376

bottom of page