Profesinė sąjunga nariams teikia teisininko konsultacijas klausimais, susijusiais su tarnyba.