top of page

Pareigūnės teisė dalyvauti atrankoje – apginta

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS), kovodama už savo narių – pareigūnų teises, kuria precedentą: medikų atleisti nuo fizinio pasirengimo tikrinimo policininkai greičiausiai galės dalyvauti atrankose į kitas pareigas, jei tam nebus kitų, pavyzdžiui, išsilavinimo ar su reputacija susijusių kliūčių. Profesinė sąjunga apgynė savo narės teisę be fizinio pasirengimo tikrinimo dalyvauti atrankoje į kitas pareigas, nors jai tai buvo iš pradžių uždrausta. Uždrausta nepaisant pareigūnės turimo medikų pasirašyto dokumento, kad jos fizinis pasirengimas laikinai negali būti tikrinamas.Istorija prasidėjo šių metų balandį. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Tauragės apskr. VPK) Šilutės rajono policijos komisariato (Šilutės r. PK) Veiklos skyriaus (VS) tyrėja balandžio 12 dieną  pateikė prašymą dalyvauti atrankoje į Tauragės apskr. VPK Šilutės r. PK VS vyresniojo tyrėjo pareigas. Iš pradžių tyrėja gavo daug žadantį elektroninį laišką iš Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos. Minėtos valdybos Personalo administravimo skyriaus Klaipėdos apygardos poskyrio vyriausioji specialistė Alina Paukštė nurodė, pareigūnė atitinka pareigybei keliamus reikalavimus ir apie atranką bus informuota atskiru pranešimu. Tačiau balandžio 24 dieną tyrėja sulaukė tos pačios A. Paukštės pranešimo, kad „neatitinka šiai specialybei keliamų specialiųjų reikalavimų“, todėl laiške nurodyta, kad iki atrankos posėdžio datos tyrėja turi būti patikrinta dėl atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams, nustatytiems pareigybės aprašyme.

Tyrėja nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į LPPS. Profesinė sąjunga iškart ėmėsi ginti savo narę. Mat prašymo dalyvauti atrankoje į laisvas pareigūno pareigas teikimo metu tyrėja turėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos vasario mėn. išduotą pažymą, kuria rekomenduota pareigūnę atleisti nuo fizinio pasirengimo ir fizinių normatyvų laikymo 6 mėnesiams.

Jau po dviejų dienų, balandžio 26-ąją, buvo pateiktas skundas Tauragės apskr. VPK Tarnybinių ginčų komisijai.

Gegužės 22 dienos posėdyje minėta komisija nusprendė siūlyti panaikinti balandžio 24 d. sprendimą ir leisti tyrėjai dalyvauti atrankoje į jos pageidaujamas pareigas.

Nors komisijos primininkas ir dalis komisijos narių prieštaravo, svarstyklės pakrypo tyrėjos naudai. Jai atstovavęs LPPS teisininkas Karolis Likas argumentavo, kad pareigūnams, kurių fizinis pasirengimas  laikinai negali būti tikrinamas dėl sveikatos būklės, nepagrįstai yra ribojama teisė dalyvauti atrankoje į laisvas pareigūno pareigas, atimama galimybė siekti karjeros, tuo pažeidžiant Statuto 3 str. 5 p. apibrėžtą karjeros principą. K.Likas pabrėžė, kad tyrėja nėra žmogus iš šalies, ji šiuo metu yra pareigūnė ir buvo ne kartą tikrinta dėl atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams, nustatytiems pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, apraše. Be to, šiuo metu pareigūnės užimamos pareigos ir atrankoje esančios pareigos priskiriamos tam pačiam trečiam lygiui pagal darbo pobūdį.

Teisininko K.Liko nuomone, tai reiškia, kad tik tie pretendentai, kurių fizinis pasirengimas niekada nebuvo tikrinamas pagal tą lygį, kuriam priskiriamos pareigos, į kurias pareigūnas pretenduoja, privalo prieš atranką išlaikyti fizinius normatyvus.

LPPS Tarybos narys, Tauragės apskr. VPK Reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas Tadas Mažutis taip pat įsitikinęs, kad pareigūnei turėjo būti leista dalyvauti atrankoje į laisvą pareigybę, nes ji dėl objektyvių priežasčių negalėjo atlikti fizinio pasirengimo atitikties vertinimo. T. Mažučio teigimu, draudimas dalyvauti atrankoje galėtų būti vertinamas kaip dėl sveikatos būklės taikomas apribojimas dalyvauti atrankose užimti laisvas pareigybes bei kilti karjeros laiptais.

Beje, tyrėją palaikė ir Policijos departamento Teisės skyriaus patarėja Jolita Lelėnienė, nurodžiusi, kad pareigūnė turi teisę dalyvauti atrankoje.

Nors sprendimas per  mėnesį gali būti apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui, taip pat – Regionų administraciniam teismui, LPPS pirmininkė Roma Katinienė džiaugėsi: susitelkus LPPS komandai, ir ypač – kai socialiniai partneriai bei pareigūnų darbdaviai parodo supratimą ir geranoriškumą, įmanoma kalnus nuversti. „Mūsų socialinių partnerių, pareigūnų darbdavių supratingumas, empatija, geranoriškumas padeda pareigūnams pasijusti vertinamais, gerina kolektyvų mikroklimatą, pareigūnų – pasitikėjimą savimi bei kolegomis. Tai yra sistemos gijimo garantas, jos patrauklumo esamiems ir naujiems pareigūnams garantas. Gaila, kad Vidaus reikalų ministerija per ilgiau nei mėnesį nerado laiko, galimybių (nedrįsčiau teigti, jog – noro) atsakyti į mūsų raštą dėl situacijos išaiškinimo, nes panašių atvejų kaip Tauragėje tikrai nemažai, ir pareigūnų paklausimų, nusiskundimų sulaukiame daug“, - pabrėžė R.Katinienė.Comentários


Kitos naujienos

bottom of page