top of page

Papildomos garantijos nariams. Dienos skirtos sveikatai gerinti

2022 metų Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatyta, jog profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.


Pastaba: Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos narys turi apsispręsti, kuria Sutarties garantija norėtų pasinaudoti: mokymosi atostogomis, ar vietoj jų teise gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti.

Sveikatos gerinimas neturėtų būti suprantamas siaurai ir prilyginamas tik gydymui. Profesinės sąjungos narys yra laisvas pats pasirinkti, kokiu būdu jis gerins savo fizinę, dvasinę ar socialinę gerovę. Galite tomis dienomis naudotis SPA procedūromis, skaityti knygą, tiesiog ilsėtis namuose ar vaikštinėti gamtoje.

Profesinės sąjungos narys gali prašyti suteikti jam iki 5 darbo dienų sveikatinimuisi vietoje laikinojo nedarbingumo pažymėjimo arba sveikatą gerinti iš karto po laikinojo nedarbingumo.

5 darbo dienos sveikatai gerinti turi būti suteiktos profesinės sąjungos nario prašymu. DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD SUTEIKIAMAS LAIKAS SVEIKATAI GERINTI BUS NAUDOJAMOS TIKSLINGAI, PATEIKTI NEREIKIA.

Profesinės sąjungos nariui, turinčiam teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, laikas sveikatai gerinti suteikiamas dalimis arba visas iš karto

Norime priminti, kad papildomos garantijos, kurias įgijote pagal 2022 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį , galioja iki š.m. pabaigos. Jos galioja Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariams, kurie į profesinę sąjungą įstojo iki 2021 m. spalio 22 d.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page