top of page

Diegiama nauja, pavyzdinė darbuotojų motyvavimo sistema

Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Kauno apsk. VPK) įgyvendinama naujai sukurta Bendra darbuotojų motyvavimo sistema. Su šia sistema buvo supažindinti Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) atstovai.Iki šiol Kauno apsk.VPK veikė trys skirtingu metu sukurtos nevienodos sistemos, kurias taikant  kildavo problemų: motyvavimo sistemos apėmė tik dalį pareigūnų ir padalinių. Buvo „užmiršti“ karjeros valstybės tarnautojai; darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; specializuotų padalinių darbuotojai.

Todėl buvo sukurta Bendra Kauno apskr. VPK darbuotojų motyvavimo sistema. Nutarta taikyti pakopinę darbuotojų motyvavimo sistemą. Kiekvienoje pakopoje motyvuojami 5 proc. padalinio darbuotojų, surinkusių didžiausią tai pakopai nustatytą balų skaičių. Iš viso per  tam tikrą  laikotarpį bus skatinama 15 proc. padalinio darbuotojų.

Motyvavimo laikotarpis nustatomas, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių padalinyje, arba -  padalinio darbuotojų susitarimu. Tai gali būti mėnuo, ketvirtis, 4 mėnesiai ar pusmetis. Kiekvienoje pakopoje numatytos 3 skatinimo priemonės, iš kurių darbuotojas galės pasirinkti 1.

I PAKOPA: priemoka (15 proc.) , papildomos mokamos atostogos (5 dienos), apdovanojimas žinybiniu ženklu.

II PAKOPA: papildomos mokamos atostogos (iki 3 dienų), lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas.

III PAKOPA: papildomos mokamos atostogos (1 diena), lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas.

Bendrai Kauno apskr. VPK darbuotojų motyvavimo sistemai taikomi šie esminiai principai:

X Motyvacijos priemonės turi būti taikomos visiems policijos sistemos darbuotojams. Tai yra, statutiniams valstybės tarnautojams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

X Motyvavimo sistemos aplinkoje darbuotojai turi jaustis vertinami. Todėl svarbu, kad ši sistema būtų teisinga ir objektyvi; kad darbuotojai turėtų lygias galimybes gauti paskatinimus ir apdovanojimus; kad vertinimo procedūros būtų aiškios ir teisingos. Dėl vertinimo kriterijų turėtų būti susitarta su darbuotojais.

X Motyvacijos  priemonės turėtų būti aiškiai apibrėžtos. Darbuotojai turi aiškiai suprasti, ką reikia padaryti, norint pasiekti tam tikrus tikslus, koks paskatinimas bus taikomas už jų pasiekimus.

X Motyvavimo sistema turėtų suteikti darbuotojams pakankamai iššūkių, kad jie jaustųsi įtraukti ir motyvuoti, todėl turi būti motyvuojami tik labai gerai dirbantys darbuotojai.

Darbuotojų motyvavimo sistemos priemonėms įgyvendinti reikalingos lėšos bus apskaičiuojamos, įvertinant šiuos aspektus: Kauno apskr. VPK įsteigtų, užimtų ir laisvų pareigybių skaičių; nustatytą finansuojamų pareigybių (statutinių valstybės tarnautojų) skaičių einamiesiems metams;  planuojamų laisvų rezervo pareigybių (statutinių valstybės tarnautojų) skaičių, kad būtų užtikrintas darbuotojų motyvavimas, skiriant 15 proc. priemoką kartą per mėnesį.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė: „Šią sistemą pristačius mūsų profesinės sąjungos atstovams, paaiškėjo: dėl savo pažangumo, kriterijų aiškumo ir visiems darbuotojams skiriamo dėmesio bei galimybės tobulėti bei pasiekti geresnių darbo rezultatų, sistema verta būti pristatyta ir kitoms policijos įstaigoms. Pritaikiusios pagal savo poreikius, pasitarusios su savo pareigūnais ir kitos įstaigos galėtų pasinaudoti kauniečių kolegų įdirbiu ir patirtimi. O pareigūnų pasiekti geri rezultatai, dalyvavimas motyvavimo sistemoje turės įtakos ir metiniams vertinimams“.

 

 

Comments


Kitos naujienos

bottom of page