top of page

Darbuotojai galės apskųsti etikos komisijos sprendimą

Darbuotojų Etikos komisijų nuostatuose įtvirtinta galimybė apskųsti Policijos įstaigos etikos komisijos sprendimą Centrinei etikos komisijai.Birželio 10 d. buvo patvirtinti Policijos darbuotojų etikos komisijų nuostatai, reglamentuojantys Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos ir policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijų veiklą, jų veiklos teisinius pagrindus ir kompetenciją.

Komisijų uždavinys – nagrinėti Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso pažeidimus ir vertinti jo nuostatų nesilaikymo atvejus.

Nustatyta tvarka reglamentuoja Policijos įstaigos etikos komisijos sprendimo apskundimo Centrinei etikos komisijai tvarką ir procedūrą.

Svarstytas darbuotojas, nesutinkantis su Policijos įstaigos komisijos priimtu sprendimu, per 10 darbo dienų nuo Policijos įstaigos komisijos priimto sprendimo dienos, gali kreiptis į Centrinę komisiją su motyvuotu prašymu iš naujo įvertinti priimtą sprendimą.Etikos komisijos nuostatai
.doc
Atsisiųsti DOC • 57KB


Comments


Kitos naujienos

bottom of page