top of page

Valdymo komitete klausimai dėl Raitosios policijos, koeficientų ir pertvarkų

Vasario 2 d. įvyko pirmasis Centrinio valdymo komiteto, įsteigto pagal praėjusių metų gruodžio 7 d. pasirašytos Šakos kolektyvinės sutarties nuostatas, posėdis.

Pirmajame posėdyje Centrinio valdymo komiteto nariai - Saulius Tamulevičius, policijos generalinio komisaro pavaduotojas, Žaneta Rudaitienė, PD veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė, Arūnas Tuzas, PD Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos viršininkas, Romualdas Voišnis, PD vyriausiasis patarėjas, Loreta Soščekienė, LTPF pirmininkė, Roma Katinienė, LPPS pirmininkė, Vladas Sanda, Vilniaus miesto darbuotojų PS pirmininkas ir Irmantas Ivanauskas, LKPB PS tarybos narys, svarstė daug aktualių klausimų ir sutarė dėl siūlymų Generaliniam komisarui.Vienas svarstytų klausimų - Šakos kolektyvinės sutarties 26 p. įgyvendinimas (dėl rekomenduojamų policijos pareigūnų pareigybių pareiginės algos koeficientų).

Pagal Policijos departamento pateiktą informaciją, rekomenduojamo koeficiento negauna 1328 pareigūnai, iš jų 819 - iki rekomenduotino koeficiento, trūksta daugiau nei 0,5 punkto.

Policijos departamentas pasiūlė šiais metais rekomenduojamų koeficientų dydžių nekeisti, juos peržiūrėti antrajame pusmetyje, atsižvelgus į 2022 m. biudžeto projektą ir įvertinus kasmetinio bei neeilinio vertinimo rezultatus.

Svarstant šį klausimą LTPF pirmininkė L.Soščekienė pasiūlė pagalvoti apie darbo užmokesčio kėlimo sistemą pareigūnams, grįžusiems iš atostogų vaikui prižiūrėti, nes šios darbuotojų grupės pareiginės algos koeficientai nekito mažiausiai dvejus metus.

Tokiam siūlymui pritarė ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė R.Katinienė.

Centrinis valdymo komitetas nutarė klausimą dėl koeficientų peržiūrėti š. m. IV ketvirtyje, taip pat laikytis Policijos taryboje sutartų rekomendacijų ir kasmetinio vertinimo metu darbuotojus vertinti už jų veiklos rezultatus.

Dėl pareigūnų, grįžusių iš atostogų vaikui prižiūrėti, nutarta, kad problema turi būti išanalizuota, o siūlymai, kaip ją spręsti, pateikti iki š.m balandžio 15 d.

Posėdyje nagrinėtas ir, šiuo metu daug klausimų sukėlęs, Raitosios policijos padalinio naikinimo Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate, klausimas. Į darbotvarkę jis įtrauktas apie planuojamus pokyčius Vilniaus apsk.VPK supažindinti komiteto narius.

Valdymo komitetas nutarė rekomenduoti Vilniaus apsk. VPK susitikti su profesinėmis sąjungomis ir aptarti Raitojo būrio pertvarkos klausimą.

Prie klausimo dėl Raitosios policijos būrio pertvarkos, komitetas dar sugrįš, kai bus suformuoti galutiniai pasiūlymai.

Darbotvarkėje atsidūrė ir pareigūnų skiepijimo nuo koronaviruso infekcijos klausimas, tačiau nutarimų šiuo klausimų nepriimta.

Bendru valdymo komiteto sutarimu pritarta Darbo apmokėjimo sistemos policijos įstaigose pakeitimams (nustatant rekomendacinius priemokų mokėjimo kriterijus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir karjeros bei pakaitiniams valstybės tarnautojams). Atsižvelgiant į ribotas finansines galimybes, komitetas pasiūlė Vilniaus apsk. VPK Vilniaus miesto ir rajono padalinių pareigūnams ir toliau mokėti priemoką po 50 Eur „į rankas” laikinai, netaikant Šakos kolektyvinėje sutartyje numatytų minimalių priemokų dydžių. Visgi visos šalys sutarė, jog bus siekiama sprendimų, leisiančių mokėti paminėtiems pareigūnams ne mažiau nei 10 proc. dydžio priemokas.

Valdymo komitete diskutuota ir dėl 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų 7 p. praktinio taikymo (sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį).

Nutarta, jog iki š.m. vasario 16 d. profesinėms sąjungoms turi būti pateikta informacija, kiek pareigūnų 2019-2020 m. pasinaudojo medicinine reabilitacija. Policijos departamentas turės išanalizuoti profsąjungų pateiktus siūlymus, įvertinti grėsmes ir rizikas, o apie priimtus sprendimus informuoti profesines sąjungas, kad būtų suderinta bendra galutinė nuomonė dėl papildomų atostogų dienų taikymo reabilitacijai ir sveikatos gerinimui.

Centrinis valdymo komitetas nagrinėjo ir areštinių uždarymo klausimą.

Profesinių sąjungų atstovai iškėlė problemą, kad informavimo ir konsultavimo procedūros buvo nepakankamos, todėl paprašė ateityje užtikrinti, kad, vykdant pokyčius, taip nenutiktų.

Nutarta pritarti profesinių sąjungų atstovų siūlymui ir, į planuojamą steigti atliktos areštinių pertvarkos stebėsenos (grėsmių vertinimo) grupę, įtraukti Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovą.

Centrinis valdymo komiteto įsteigtas aptarti sisteminės su darbuotojų tarnybos ar darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis susijusios problemas. Komitete priimti sprendimai, kaip ir visų komisijų, yra rekomendacinio pobūdžio, jiems turi pritarti Generalinis komisaras.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page