top of page

Rugsėjo 1-oji, ką turi žinoti dirbantys tėvai

Vaikus auginantiems darbuotojams primename apie Darbo kodekse ir šakos kolektyvinėse sutartyse nustatytą papildomą laisvą laiką, kuris gali būti aktualus pirmąją mokslo metų dieną.
DARBO KODEKSO 138 STRAIPSNIO 3 IR 4 DALYS


Vadinamieji „mamadieniai“/“tėvadieniai“:


1. Darbuotojams, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius).

2. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę).

3. Darbuotojams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę).


Teisės į šiuose 3 punktuose nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbuotojų darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.


Šiais atvejais darbuotojams mokamas vidutinis jų darbo užmokestį.


Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonių darbo valandų pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page