top of page

Pareigūnams dar vienas politikų kirtis, nokautuosiantis sistemą

Seime registruotas dar vienas statutiniams pareigūnams – policininkams, ugniagesiams, pasieniečiams,  viešojo saugumo tarnybos darbuotojams – nepalankus įstatymo projektas. Lietuvos policijos profesinės sąjungos nuomone, šiandieninės geopolitinės situacijos kontekste, nebeaišku, kodėl kuriami įstatymai, skatinantys pareigūnus palikti tarnybą, silpninantys policiją ir bloginantys visuomenės saugumą.„Jeigu skatinant pareigūnus palikti tarnybą, siekiama sumažinti biudžeto išlaidas, tai labai trumparegiški sprendimai, atsisuksiantys tiek prieš juos priimančius, tiek prieš visuomenę, nes pareigūnų jau dabar katastrofiškai trūksta, o jei yra per mažai pajėgų saugančių visuomenę, tuomet  auga nusikalstamumas, blogėja veikų išaiškinamumas ir visuomenės saugumas. Pareigūnų skaičių reikia didinti, o ne mažinti, ypač dabar, kai geopolitinė situacija yra labai pavojinga mūsų valstybei. Lemiamu momentu, statutiniai pareigūnai - tvirtos, gebančios reaguoti, veikti, mokančios naudotis ginklu, pajėgos“, - sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

LPPS nuomone, minėto įstatymo projektu naikinama viena labiausiai motyvuojančių socialinių garantijų, skatinančių rinktis pareigūno profesiją - galimybė išeiti į pensiją po 25 tarnybos metų, ilginamas laikas pensijai gauti, siekiant, jog pareigūnas tarnautų iki 55-65 metų, nors realiai, kad pareigūnai liktų tarnyboje ilgiau nedaroma nieko.

„Sunku įsivaizduoti, kad dabartinėmis sąlygomis pareigūnai tiek galėtų tarnauti, nes jau dabar, daug jų dėl sveikatos yra atleidžiami iš tarnybos anksčiau. Tai lemia sudėtingos tarnybos sąlygos, milžiniški krūviai, sužlugdyta ir sunkiai pasiekiama pareigūnų reabilitacijos sistema ir kita“, - sakė R.Katinienė.

Pasak LPPS pirmininkės, praėjusių metų pabaigoje priimtas naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas jau atnešė sumaišties, net nelaukdami jo įsigaliojimo dalis pareigūnų nusprendė palikti tarnybą. Pasklidus kalboms apie rengiamą naują pensijų įstatymą, pareigūnai užgulė profesinę sąjungą skambučiais ir klausimais.

„Jie išreiškė tvirtą poziciją, kad greičiausiai pasinaudos galimybe palikti vidaus tarnybą ir gauti valstybinę pareigūnų pensiją dar galiojant dabartiniam teisiniam reglamentavimui. Ir tai tikrai bloga žinia, nes tarnybą ir taip kasmet daugiau palieka pareigūnų negu ateina naujų, ryškėja personalo senėjimo tendencijos. Šiuo metu sistemoje yra apie 35 proc. pareigūnų, kurie jau turi 22 m. ir didesnį tarnybos stažą ir per 3 metus gali bet kada palikti tarnybą.

Pasak Profesinės sąjungos pirmininkės R.Katinienės, nors įstatymo projektas jau registruotas Seime, jo rengimo metu nebuvo jokios diskusijos su profesinėmis sąjungomis ir bendruomene; neatliktos apklausos, kiek pensijų įstatymas palies pareigūnų, kiek jų planuoja palikti tarnybą. Profesinės sąjungos žiniomis vien policijoje daugiau kaip 40 proc. pareigūnų turi galimybę išeiti į pensiją.

Dar vieno projekto, bloginančio pareigūnų padėtį, stūmimas – ne kas kita, o neatsakingas įtampos kėlimas statutinėse tarnybose, kuris išorės grėsmių kontekste yra neatsakingas, neprisidedantis prie pareigūnų pasitikėjimo valstybe. Todėl Lietuvos policijos profesinė sąjunga  praėjusią savaitę kreipėsi į visas Seimo frakcijas, prašydama nepritarti Seime registruotam Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymo projektui.

 

Comments


Kitos naujienos

bottom of page