top of page

Pareigūnų sveikatos patikrinimai nebus stabdomi

Vidaus reikalų ministerija (toliau – ir VRM) informavo, jog pareigūnų privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai nebus stabdomi ar atidedami, nes Vyriausybės nutarime dėl karantino paskelbimo, nenustatyta draudimų ar apribojimų, susijusių su profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. VRM viceministras Česlovas Mulma patikino profesines sąjungas, kad Medicinos centre taikomos priemonės, padeda užtikrinti pareigūnų saugumą periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų metu.Primename, jog Lietuvos policijos profesinė sąjunga ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga raštu kreipėsi į VRM dėl pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų vykdymo, siūlydamos stabdyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus blogėjant situacijai dėl Covid-19 plitimo šalyje.

VRM atsakyme profesinėms sąjungoms rašoma, jog yra parengtas ir šiuo metu derinamas Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektas , kuriuo siūloma nustatyti, jog Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar (ir) karantiną visoje šalies teritorijoje ir atliekant pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus

· būtų mažinamas skiriamų gydytojų specialistų apžiūrų skaičius, tam tikrų gydytojų specialistų (neurologo, chirurgo ir kt.) apžiūras skiriant tik tais atvejais, kai yra nustatytų lėtinių ligų ar kai yra indikacijų skirti šių gydytojų specialistų apžiūras;

· būtų mažinamas atliekamų tyrimų skaičius, tam tikrus tyrimus atliekant tik esant indikacijoms.

Priėmus pakeitimus, pareigūnų privalomi periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai vyks greičiau ir dėl to bus sumažinta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo rizika.

Pasak vidaus reikalų ministro pavaduotojo Č.Mulmos, Vyriausybei nutarimu paskelbus karantiną, nenustatyta draudimų ar apribojimų, susijusių su profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Tačiau, anot vidaus reikalų viceministro, sveikatos priežiūros įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris turi būti parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir turi atitikti paciento interesams.

Kaip informavo VRM, Medicinos centre taikomos priemonės, padedančios užtikrinti pareigūnų saugumą periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų metu:

· Statutinių įstaigų personalo tarnybos įpareigotos planuoti pareigūnų atvykimo datas ir srautus, vykdyti pareigūnų registravimą privalomiems periodiniams profilaktiniams sveikatos patikrinimams Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinėje registracijos sistemoje;

· neužregistruoti pareigūnai nepriimami;

· kad nesusidarytų laukimo eilės koridoriuose ir nesusidurtų skirtingų tarnybų pareigūnų srautai, užregistruotiems pareigūnams skiria atvykimo valandas, apie tai iš anksto informuojant pareigūnus;

· nuo 2020 m. lapkričio 23 d. pareigūnai priimami pro Ministerijos Medicinos centro Priėmimo skyrių, įleidžiant po vieną pareigūną;

· atvykstantiems pareigūnams matuojama kūno temperatūra, o tiems, kuriems nustatoma 37,1°C ar didesnė kūno temperatūra ir / ar kuriems pasireiškia akivaizdūs kvėpavimo takų infekcijos požymiai, į Ministerijos Medicinos centro patalpas neįleidžiami;

· sutikimą išreiškusiems pareigūnams atliekamas greitasis serologinis testas COVID-19 (koronaviruso infekcijos) antikūniams nustatyti. Jei nustatomi antikūniai IgM, yra siūloma atlikti COVID-19 (SARS-CoV-2) tyrimą PGR metodu. Tokiems pareigūnams profilaktinis sveikatos patikrinimas neatliekamas;

· atvykstančiųjų prašoma dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas, išlaikyti 2 metrų atstumą;

po kiekvieno paciento gydytojai dezinfekuoja rankas, visus paviršius, vėdina patalpas.

Vidaus reikalų ministerija informavo, jog bus reaguojama į situacijos dėl Covid-19 šalyje pokyčius, o apie visus sprendimus, susijusius su pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikimu, profesines sąjungas informuos papildomai.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė primena nariams, jog iškilus klausimams dėl patikrų, pastebėjus, jog yra nesilaikoma tvarkos, fiksuotų pastebėtus pažeidimus, kreiptųsi ir apie tai informuotų profesinę sąjungą.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page