top of page

Nepavykus įtikinti ginčų komisijos, pareigūnę išgirdo Šiaulių apskrities VPK viršininkas

Sausio 19 d. Šiaulių apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Šiaulių apsk. VPK) vyko tarnybinių ginčų komisijos posėdis. Posėdžio metu buvo nagrinėjamas Lietuvos policijos profesinės sąjungos narės L.Č. skundas.Pareigūnė skundė sprendimą, taikyti jai materialinę atsakomybę už netyčinius, kaltus veiksmus, kai ji neapdairiai suklydusi, priimdama nutarimą, neišsprendė klausimo dėl automobilio grąžinimo. Nepriėmus šio sprendimo, automobilis buvo saugomas automobilių saugojimo aikštelėje, dėl to Šiaulių apskr. VPK buvo padaryta 378,06 Eur žala.

Pareigūnė priminė, jog būtina materialinės atsakomybės sąlyga – neteisėta veika, kuri suprantama kaip valstybės tarnautojo pareigų, kylančių iš įstatymų, kitų teisės aktų, inter alia vidaus administravimo aktų, taip pat nustatytų konkretaus valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Valstybės tarnautojo materialinei atsakomybei kilti būtina nustatyti, kad būtent konkretaus valstybės tarnautojo neteisėta veika lėmė atitinkamą institucijai atsiradusią žalą, taigi būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir žalos.

Skunde ginčų komisijai pareigūnė pažymėjo, jog daug aplinkybių nebuvo įvertinta tarnybinio patikrinimo metu, o jį atlikęs pareigūnas visiškai nenustatinėjo priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

Šiaulių apskr. VPK Tarnybinių ginčų komisijos pareigūnė prašė panaikinti Šiaulių apsk. VPK tarnybinio patikrinimo išvadą „Dėl materialinės atsakomybės taikymo“, tačiau komisija skundo netenkino. Tarnybinių ginčų komisijos narių nuomonėms išsiskyrus ir balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas buvo komisijos pirmininko.

Tarnybinių ginčų komisijos priimtas sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl prieš jį patvirtinant Šiaulių apsk. VPK viršininkas dar kartą išsamiai susipažino su tarnybinio patikrinimo medžiaga, komisijos narių argumentais, išklausė pačią pareigūnę ir priėmė sprendimą: netaikyti pareigūnei materialinės atsakomybės.

Roma Katinienė, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė: „Toks Šiaulių apsk. VPK viršininko sprendimas yra labai sveikintinas. Labai svarbu, kad visos procedūros, kurios suteikia galimybę darbuotojui ginčą su įstaiga išspręsti taikos ir susitarimo būdu, veiktų. Darbuotojams labai svarbu, kad sprendimai jų atžvilgiu būtų ne tik teisingi, bet ir objektyvūs, kad jų nuomonė, argumentai būtų išgirsti. Džiaugiuosi, kad pastaraisiais metais su Šiaulių apsk. VPK vadovybe surandame kompromisų ir daugelį klausimų išsprendžiame dialogo, susitarimo keliu“.Comments


Kitos naujienos

bottom of page