top of page

Lietuvos policijos profesinė sąjunga: palaikome kolegas, bet privalome pasitikėti teisine sistema

Laiškas policijos bendruomenei.


Po to, kai visuomenę apskriejo žinia apie priimtą nutarimą policijos pareigūnui, tarnybos metu nušovusiam agresyvią moterį, pareikšti kaltinimus, o bylą perduoti teismui, mes,  Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) kviečiame policijos bendruomenę pasitikėti Lietuvos teisine sistema.Lietuvos policijos profesinė sąjunga palaiko sudėtingame, praėjusių metų gruodį vykusiame, įvykyje dalyvavusius ir dirbusius visus pareigūnus. Moralinį palaikymą LPPS žada ir ateityje bet kuriam policijos pareigūnui, kuriam gali tekti veikti sudėtingoje situacijoje.

Po šio įvykio galime konstatuoti, kad turimų žinių ir įgūdžių kartojimas, netikėtų situacijų simuliacijos - itin svarbios pareigūnams. Todėl pareigūnai eidami į tarnybą neturi bijoti, bet jie turi būti pasirengę bet kam.

Prašome ir raginame pareigūnus prieš pradedant tarnybą dar ir dar kartą įsivertinti, kaip veiktumėte konkrečioje situacijoje, kaip naudotumėte specialiąsias priemones ir, žinoma, skirti maksimalų dėmesį tiek psichologiniam, tiek specialiųjų priemonių naudojimo pasirengimui. Prašome jausti atsakomybę už kolegas, už save ir už tai, ką darote tarnyboje. Turime nepamiršti kokia mūsų tarnybos esmė ir kokia yra policijos misija.

Žinoma, turime keistis ne tik patys, bet ir valstybės požiūris į policijos finansavimą, pareigūnų parengimą, jų nuolatines treniruotes ir mokymus, ne tik prie kompiuterio ekrano, bet kontaktinius, su situacijų simuliacijomis, jų filmavimu, o po to analize, kas buvo atlikta teisingai, ką buvo galima daryti kitaip, kur suklysta, iš jų pasimokyti ir efektyvią naudą duodančius mokymus kartoti, kartoti, kartoti.

Raginame policijos įstaigų vadovus siekti gauti leidimą filmuotą praėjusių metų gruodžio 12 d. Vilniaus rajone vykusių įvykių medžiagą, ją rodyti pareigūnams mokymų tikslais, analizuoti ir daryti išvadas.

Džiugina brandi policijos bendruomenė, palaikanti ir ginanti savo kolegą, susitelkusi, draugiška, atsakinga, bet kartu turime tikėti ir pasitikėti teisine sistema.

 

Lietuvos policijos profesinė sąjunga

ความคิดเห็น


Kitos naujienos

bottom of page