top of page

Kas yra atostogos saviugdai ir kam jos priklauso?

2022 metų Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (toliau – Sutartis) 2 papildomos mokamos kasmetinės atostogos gavo naują pavadinimą „atostogos saviugdai“.

Klausimas kokiu atveju galimos „atostogos saviugdai“ buvo aptartas Policijos departamento Centrinio valdymo komiteto posėdyje, vykusiame š. m. sausio 20 d.Akcentuota, jog 2022 m. Sutartyje yra papildyta, kad tokios atostogos yra skiriamos saviugdai, bet iš esmės taikymo prasme niekas nesikeičia. Saviugda turi būti suprantama bendrąja prasme (savarankiškas mokymasis, domėjimasis bei ieškojimas tam tikros informacijos ir kt.).

Taigi 2 papildomos mokamos kasmetinių atostogų saviugdai dienos profesinės sąjungos nariui, numatytos 2022 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje yra ne kas kita, o ta pati papildoma garantija, kaip ir 2 papildomos mokamos kasmetinių atostogų dienos, kurios galiojo praėjusiais metais, vadovaujantis 2021 metų Nacionaline kolektyvine sutartimi.

Nepanaudojus šių dienų Sutarties galiojimo laikotarpiu (t. y. iki 2022-12-31), teisė į tokias dienas prarandama. Taip pat minėtas Sutarties punktas nustato garantiją, kad pasibaigus profesinės sąjungos nario darbo, valstybės tarnybos, vidaus tarnybos santykiams 2022 m. turi būti išmokama kompensacija už nepanaudotas (ar už dalį nepanaudotų) papildomas mokamas kasmetines atostogas saviugdai pagal Sutartį proporcingai 2022 m. dirbtam laikotarpiui. Išstojus iš profsąjungos šios numatytos papildomos garantijos nebegalioja.

Primename, kad 2 papildomos mokamos kasmetinių atostogų saviugdai dienos priklauso tiems, kurie Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariais tapo iki sutarties pasirašymo, t. y. iki 2021 m. spalio 22 d.Comments


Kitos naujienos

bottom of page