top of page

Kaip bus mokama už darbą kontrolės postuose?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga gauna daug paklausimų dėl tinkamo darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir teisingo apmokėjimo už darbą šventiniu laikotarpiu kontrolės postuose ir darbą sausio mėn.Policijos departamentas, siekdamas vienodos praktikos taikymo parengė aiškinamąjį raštą įstaigoms ir pateikė rekomendaciją, organizuojant darbą kontrolės postuose bei siekiant užtikrinti kitų policijos įstaigai pavestų funkcijų vykdymą ir esant būtinybei veiklai postuose vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 5-V-1 „Dėl karantino režimo laikymosi kontrolės ir policijos kontrolės postų darbo organizavimo“.

Siūloma pavesti pareigūnams dirbti viršvalandinį darbą (pamainos viršvalandžius), kai darbą postuose būtina organizuoti iki 6 val. per dieną, esant būtinybei organizuoti ilgesnės trukmės pareigūno darbą poste ne pagal grafiką, rekomenduojame pavesti dirbti viršvalandinį darbą poilsio dieną.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius priminė, jog pareigūnų darbas organizuojamas sudarant darbo grafikus, kurie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją ne vėliau kaip prieš dvi darbuotojo darbo dienas. „Nustatyta tvarka pakeitus darbo grafiką ir jame numačius papildomų darbo valandų, už šį darbą, kaip už viršvalandinį, turėtų būti apmokama pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui (pavyzdžiui, balandžio mėnesį, pasibaigus I ketvirčiui), jeigu per ketvirtį dirbtų valandų skaičius viršytų ketvirčio valandų normą. Nesant galimybės pakeisti darbo grafiko ir darbą organizuojant ne pagal jį, darbuotojui priklauso papildomas apmokėjimas, nustatytas Darbo kodekse. Darbo kodekso 144 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už viršvalandinį darbą (pastaba: įskaitant pamainos viršvalandžius, kai dirbama po darbo grafike nustatytų darbo valandų) mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, – ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad už viršvalandinį darbą poilsio dieną, nenustatytą pagal darbo (pamainos) grafiką, taip pat pamainos viršvalandžius nustatyta tvarka apmokama pasibaigus mėnesiui (apskaitinio laikotarpio viduje). Apskaitinio laikotarpio pabaigoje, apskaičiuojant per apskaitinį laikotarpį viršytas valandas, šis apmokėtas laikas atimamas iš bendro dirbto valandų skaičiaus“, - rašoma rašte Policijos departamentui pavaldžioms įstaigoms skirtame rašte.

SVARBU: darbo apmokėjimas bus vienoks pareigūnų, kurie dirbo pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką ir kitoks tų, kurie į pajėgas buvo pasitelkti papildomai. Papildomai į pajėgas pasitelktiems pareigūnams, apskaitant darbą kontrolės ir mobiliuosiuose postuose, bus netaikoma suminė darbo laiko apskaita, ataskaitinis laikotarpis – mėnuo, už viršvalandžius su jais atsiskaitoma kartu su darbo užmokesčiu už sausio mėn., t.y. vasario pradžioje. Tuo tarpu pareigūnams, dirbantiems pagal iš anksto numatytą darbo grafiką, bus taikoma suminė darbo laiko apskaita, o ataskaitinis laikotarpis - 3 mėn.

Pareigūnams, kurie buvo papildomai pasitelkti, už darbą šventinę dieną, bus mokamas 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio atlygis, o dirbusiems pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką - 2 darbo užmokesčio dydžio atlygis.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė pastebėjo, jog pareigūnams dažnai iškyla klausimų dėl darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio tinkamo užpildymo, todėl prašo profesinės sąjungos narių atkreipti dėmesį ir atidžiai pildyti minėtus dokumentus, nes tai lemia teisingą apmokėjimą.

Profesinės sąjungos pirmininkė rekomendavo, kilus neaiškumams ar klausimams, kreiptis į profesinę sąjungą el.p. info@policijosps.lt arba tel. +370 603 30376 .

Beje, Lietuvos policijos profesinės sąjungos žiniomis, šią savaitę įstaigos ketina atsiskaityti su pareigūnais, praėjusių metų gruodį dirbusiais kontrolės postuose.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page