top of page

VRM pozicija dėl pareigūnų medicininės reabilitacijos

Po Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) kreipimosi Vidaus reikalų ministerija išaiškino, kaip ateityje vyks pareigūnų sveikatos atstatymas. LTPF ir jos pirmininko pavaduotojai Romai Katinienei klausimų, ar nesutriks pareigūnų medicininė reabilitacija, kilo po to, kai buvo sustabdyta Vidaus reikalų ministerijos reabilitacijos centro Trakuose statyba. Pastatas turėjo būti baigtas iki šių metų galo, jo baigtumas siekia vos 40 proc.


S.Baginskaitės-Puodės nuotr.

VRM išaiškino, kaip aukščiau minėtos paslaugos pareigūnams bus teikiamos 2024 metais. Nepaisant laikinai stojančių rekonstrukcijos darbų, reabilitacijos paslaugos pareigūnams 2024 m. ir toliau bus teikiamos VRM Medicinos centre, centre „Dainava“ ir centre „Pušynas“. Ateinančiais metais biudžete numatyta papildomai skirti 742 tūkst. eurų pareigūnų reabilitacijai; 2024 m. reabilitacijos paslaugomis minėtose įstaigose galės pasinaudoti daugiau nei 2500 pareigūnų. Seime svarstomas Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma nustatyti, kad iš valstybės biudžeto Vidaus reikalų, Finansų ir Teisingumo ministerijoms ar centrinėms statutinėms įstaigoms skirtų lėšų būtų apmokama pareigūnų medicininė reabilitacija, sveikatos grąžinamasis ir antirecidyvinis gydymas, prevencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija ne tik VRM pavaldžiose, bet ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. VRM teigimu, bus užtikrintas didesnis pareigūnams reikalingų reabilitacijos paslaugų prieinamumas, nes jos bus apmokamos ne tik iš Vidaus reikalų ministerijai, bet taip pat ir iš Teisingumo bei Finansų ministerijoms skirtų lėšų. Bus sudaroma galimybė pareigūnams pasinaudoti reabilitacijos paslaugomis ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) ne vienerius metus ypatingą dėmesį skiria policijos pareigūnų medicininės reabilitacijos klausimams. Pasak LPPS pirmininkės Romos Katinienės, kokybiškos paslaugos privalo būti prieinamos kiekvienam pareigūnui ir suteikiamos laiku.

R.Katinienė tvirtina, kad sveikatos ir reabilitacijos paslaugos pareigūnams turi būti pasiekiamos ir maksimaliai kokybiškos, nes jie patiria itin daug įtampos ir streso darbe, o neretai - ir dėl spaudimo, mobingo įstaigų viduje. Tai lemia dalies pareigūnų prastesnę emocinę bei fizinę sveikatą, ir valstybės pareiga, kad pareigūnai apie tai žinotų, naudotųsi ir nesusidurtų su kliūtimis.

Kitos naujienos

bottom of page