top of page

Vidaus reikalų ministerijoje – derybos dėl Vidaus tarnybos statuto

Derybose dėl Vidaus tarnybos statuto projekto ,Vidaus reikalų ministerijoje, VRM derybiniai komandai ir LTPF profesinių sąjungų atstovams, tarp kurių LPPS pirmininkė R. Katinienė, pavyko pasiekti susitarimą.
Profesinei sąjungai pavyko susitarti dėl šių projekto nuostatų:


Ø Projekte buvo siūloma 31 str. pakeisti taip, kad, esant tarnybiniam būtinumui, pareigūnus be jų rašytinio sutikimo būtų galima perkelti toje pačioje ar kitoje statutinėje įstaigoje nuo 6 mėn. iki 1 metų terminui į tokias pačias, aukštesnes ar žemesnes pareigas.

Atsižvelgiant į LTPF siūlymą, bus paliktas dabar galiojantis teisinis reglamentavimas. Esant poreikiui pareigūną perkelti 3 mėn. laikotarpiui be jo sutikimo, tai bus galima padaryti tik tos apskrities teritorijoje, išskyrus karo padėties, nepaprastosios padėties ar ekstremalių situacijų atvejus.


Ø Projekto 41 straipsnio 5 dalį ketinta pakeisti taip, kad į vienerių metų senaties terminą tarnybinei nuobaudai skirti būtų neįskaičiuojamas laikas, kai pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl laikino nedarbingumo, buvo komandiruotėje, atostogavo, arba buvo nušalintas nuo pareigų ir kt. LTPF pavyko pasiekti, kad šis straipsnis keičiamas nebus, bus paliktas dabar galiojantis teisinis reglamentavimas.


Ø LTPF nepritarė projekto 54 str. 4 d. keitimui, kad būtų išbrauktas iš darbo užmokesčio priedas už laipsnį. Sutarta, kad priedas už laipsnį bus įtrauktas į darbo užmokesčio koeficientą. Atsižvelgiant į koeficientą, skaičiuojami ir kiti priedai, tad jie bus didesni. VRM patikino, kad bus skaičiuoklė, kur kiekvienas pareigūnas galės pasiskaičiuoti savo darbo užmokestį, įvedęs visas dedamąsias dalis.Ø Dėl projekto 54 str.3 dalies LTPF siūlė, kad darbo užmokesčio sistema būtų įtraukta į šakos kolektyvines sutartis. Pavyko sutarti, kad tai bus padaryta per pusmetį ar metus, kaip tik iki naujo biudžeto. Tikslus terminas bus sukonkretintas diskutuojant komitetuose Seime.


Ø Dėl butpinigių mokėjimo tik pradėjusiems tarnybą, sutarta, kad butpinigiai būtų mokami 5 metus per visą tarnybos laikotarpį (t.y. atsiradus poreikiui bet kada, nepriklausomai nuo to, kiek laiko tarnauja pareigūnas ), o ne 5 metus nuo tarnybos pradžios.


Ø Dėl projekto 56 str.2 dalies sutarta, kad priedas už tarnybos stažą statute liks 20 proc., tačiau į darbo užmokesčio sistemą bus įtrauktas priedas po 1 proc. už kiekvienus tarnybos metus toje statutinėje įstaigoje (policijoje, pasienyje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente ir t.t.). Taip pat priedas už stažą bus skaičiuojamas ir toliau, jei pareigūnas dirbs toje pačioje tarnyboje.


Nors buvo pateiktas Seimui antradienį, Vidaus tarnybos statuto įstatymo projektas priimtas nebuvo.

Jeigu vėliau Seimas pritars minėto projekto pateikimui, bus paskirti komitetai, kuriems LTPF pateiks savo siūlymus ir kartu su VRM galutinai suderins pareigūnams labiausiai priimtinas formuluotes.

LPPS siekdama, kuo geriau atstovauti savo nariams, lapkričio-gruodžio mėnesį organizuos susitikimus įstaigose, kurių metų pristatys aktualius teisės aktų projektus, profesinės sąjungos poziciją, diskutuos ir aptars, kaip pasiekti geriausius sprendimus.


Opmerkingen


Kitos naujienos

bottom of page