top of page

Vertinimo komisijos išvada panaikinta, tarnautojos veikla bus vertinama iš naujo

Lietuvos policijos profesinės sąjungos narė, atstovaujama profesinės sąjungos teisininko, laimėjo ginčą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kuriuo ji nesutiko su, jos nuomone, neobjektyvia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvada.Teismui šioje byloje teko spręsti ginčą dėl minėtos išvados teisėtumo ir pagrįstumo.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja, nesutikdama su tiesioginės skyriaus vadovės jos kasmetinės tarnybinės veiklos įvertinimu „gerai“, nes pati savo veiklą anketoje įsivertino „labai gerai“, paprašė jos tarnybinę veiklą įvertinti Vertinimo komisijoje.

Tarnautoja tikėjosi galėsianti komisijai pateikti papildomus dokumentus ir įrodymus, kad jos veikla nepelnytai įvertinta tik „gerai“ ir sulaukti jai palankios išvados, tačiau ir komisijos posėdyje surašyta išvada buvo tokia pati kaip ir jos tiesioginės vadovės – įvertinti „gerai“.

Gavusi tokią išvadą, darbuotoja jautėsi nepelnytai neįvertinta, manė, jog tarnybinės veiklos vertinimas atliktas neobjektyviai ir neišsamiai, nepriėmė jos pateiktų papildomų dokumentų ir neatsižvelgė į jos paaiškinimus, todėl kreipėsi į teismą, prašydama ginčą išspręsti.

Įvertinęs ir išanalizavęs bylos medžiagą , teismas konstatavo, jog Vertinimo komisija pareiškėjos prašymą vertinti jos veiklą Vertinimo komisijoje išnagrinėjo paviršutiniškai ir formaliai, įrodymų nerinko, iš esmės rėmėsi tik Skyriaus vedėjos rašytiniais paaiškinimais (nuomone), nepriėmė tarnautojos teiktų papildomų dokumentų, neanalizavo papildomų rašytinių įrodymų, nemotyvavo, kodėl vadovavosi tiesioginės vadovės paaiškinimais, o darbuotojos - atmetė. Tokiu būdu nebuvo pašalinti prieštaravimai, nustatyta tikroji tiesa, o tarnautojos tarnybinė veiklos vertinimas nebuvo atliktas tinkamai bei motyvuotai

Darbuotojos skundas patenkintas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvadą ir įpareigojo minėtą tarnybą tarnybinės veikos vertinimo komisijoje iš naujo peržiūrėti pareiškėjos tarnybinės veiklos vertinimo išvadą pagal pareiškėjos prašymą.

Roma Katinienė, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė: „Belieka konstatuoti, kad įstatymuose reglamentuota vertinimo sistema neveikia taip kaip turėtų veikti, o nešališkumo principas neegzistuoja. Darbuotojui nesutikus su tiesioginio vadovo vertinimu belieka kreiptis į teismus. Gaila, kad kai kurių vadovų valdymo principai yra ambicijos, o ne gebėjimas susitarti su darbuotojais, kurti motyvacinę aplinką. Situacija keistųsi, jei vadovai, komisijos nariai, būtų atsakingi už neteisėtus, nepagrįstus sprendimus, o patirtus nuostolius dėl tokių sprendimų, dengtų ne įstaiga, o sprendimus priėmę asmenys“.

Kommentare


Kitos naujienos

bottom of page