top of page

Valdymo komitetas sprendė kaip turėtų būti skatinami darbuotojai

Balandžio mėnesį vykusiame Policijos departamento Valdymo komiteto posėdyje svarstyti pasiūlymai keisti kai kurias Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties nuostatas, aptarta policijos vadovų vertinimo metodika, priemokų skyrimo procedūrų supaprastinimas, darbuotojų skatinimas.Valdymo komitetas pritarė kai kurių rūšių priemokų skyrimo procedūrų supaprastinimui, kai priemoka nustatoma už adaptacijos proceso dalyvio kuravimą, mobilių padalinių pareigūnų rezervo pareigūnams bei atvejais, kai papildomos funkcijos yra priskirtos atskirais policijos generalinio komisaro įsakymais, taikomos visoje policijos sistemoje ir yra nustatytas priemokos dydis.

Spręstas ir skatinimo pagal Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 40 punktą kriterijų klausimas. Siūlymas koreguoti minėtos sutarties 40 punkto kriterijus atsirado siekiant visose policijos įstaigose taikyti vienodą praktiką, nustatant vienodas skatinimo alternatyvas.

Policijos departamento atstovų pateiktam siūlymui, šiais metais Sutarties 40 punkte nustatytu atveju įvertintus pareigūnus (profesinės sąjungos narius) paskatinti įstaigos vadovo padėka, Valdymo komiteto nariai nepritarė. Po diskusijų nutarta, jog šiais metais Sutarties 40 punkte nustatytu atveju pareigūnai būtų skatinami vienos dienos papildomomis mokamomis atostogomis. Tokia praktika turi būti taikoma visose policijos įstaigose. Suteikta viena papildoma mokama atostogų diena turi būti išnaudota per einamuosius metus, t. y. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nutarta, jog skatinimo priemonės, susijusios su Sutarties 40 punkto įgyvendinimu, turi būti peržiūrimos kasmet.

Valdymo komitetas taip pat sprendė, kaip turėtų būti skatinami darbuotojai jų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis. Komitetas bendru sutarimu nutarė pritarti, kad į Apdovanojimo ir skatinimo policijos sistemoje tvarkos aprašo naujos redakcijos projektą papildomai būtų įtrauktos 30 ir 70 gyvenimo metų jubiliejinės sukaktys. Komiteto nariai pritarė ir gyvenimo jubiliejinių sukakčių (30, 40, 50, 60, 70 metų) proga skiriamos vienkartinės piniginės išmokos dydžio suvienodinimui, nustatant 200 eurų paskatinimo sumą.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page