top of page

Trys pareigūnai džiaugiasi palankiu ginčų komisijos sprendimu

Trys Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apsk.VPK) Viešosios tvarkos valdybos pareigūnai, Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai džiaugiasi, jog Kauno apsk. VPK tarnybinių ginčų komisija patenkino jų prašymus ir priėmė sprendimą siūlyti vadovui nuobaudas – pastabas - panaikinti, o Kauno AVPK viršininkas pritarė komisijos siūlymui. Pareigūnus ginčų komisijoje atstovavo Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) teisininkas.Kauno AVPK tarnybinių ginčų komisija, pirmininkaujant Kauno r. PK viršininkui Aleksejui Chraminui, atstovaujama keturių darbdavio ir dviejų LPPS atstovų – Romos Katinienės ir Agnės Greblikaitės, išsamiai išnagrinėjusi policijos pareigūnų prašymus, išklausiusi profesinės sąjungos teisininko ir komisijos narių argumentus, bendru sutarimu priėmė sprendimą siūlyti Kauno apsk.VPK viršininkui, paskirtas tarnybines nuobaudas panaikinti.

Komisijos nariai sutarė, kad formaliai vertinant, policijos pareigūnų veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo požymių, tačiau atsižvelgė į kitas svarbias aplinkybes, turėjusias įtakos pareigūnų priimtiems sprendimams, suformavo siūlymus įstaigos vadovui dėl padalinio veiklos tobulinimo, tinkamo reglamentavimo, mokymų.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės R.Katinienės, tai, kad Kauno apskrities policijos Ginčų komisija labai atidžiai nagrinėja pareigūnų skundus, girdi ir objektyviai vertina argumentus – yra puikus pavyzdys ir kitų apskričių analogiškoms komisijoms. Iškilus pareigūnų problemoms dėl tarnybinių nuobaudų, darbo organizavimo, saugių, sveikų darbo sąlygų ir kt., Kauno apsk. VPK vadovybė visus klausimus sėkmingai sprendžia dialogo, susitarimų keliu. „Profesinei sąjungai seniai nereikia rašyti raštų, problemų sprendimų perkelti į Policijos departamentą ar teismą, mes tiesiog girdime vieni kitus ir siekiame susitarti. Ironiška, bet jau ne pirmą kartą, sprendžiant pareigūnų skundus, profesinių sąjungų atstovų sąjungininkais yra darbdavio paskirti komisijos nariai, o ne profesinių sąjungų - Sandraugos ir Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos - atstovai, kurie komisijos posėdžiuose tiesiog nedalyvauja“, - sakė R.Katinienė.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos tarybos narės A.Greblikaitės, kuri kaip profesinės sąjungos atstovė dalyvauja ne vienoje komisijoje, nuomone, Kauno apsk. VPK komisijos nariai objektyviai vertina visas aplinkybes, o pareigūnų skundai, vadovų ar komisijos narių nėra vertinami kaip konfliktas su įstaiga, nelojalumas.

„Stengiamasi įvertinti visas aplinkybes, pažeidimo pasekmes, nebijoma pripažinti, kad galbūt yra klaidų atliekant tarnybinį patikrinimą ar ne visada tinkamai organizuojama veikla, trūksta mokymų. Priimant sprendimą labai svarbu visiems komisijos nariams vadovautis tomis pačiomis vertybėmis, jei jos sutampa, susitarimą pasiekti įmanoma“, - sakė A.Greblikaitė.

LPPS atstovės teigė, jog kartu su vadovais, siekia, kad profesinės sąjungos nariai tobulėtų, keltų kvalifikaciją, nedarytų klaidų, padėtų bendrai spręsti tarnyboje kylančias problemas.

„Pasitaiko atvejų, kai pareigūnai nubaudžiami paskubomis, nepasveriant ar paskirta nuobauda duos teigiamą rezultatą. Tarnybinių patikrinimų išvadose boluojančios formuluotės: „neveikimas“, „pažeidimas“, daugeliu atveju, stipriai paveikia pareigūno savivertę, susvyruoja jų pasitikėjimas ir motyvacija. Todėl džiugina, kad pasitaikius nereikšmingiems pažeidimams, nedarantiems niekam žalos, arba įrodžius, kad pažeidimai nebuvo padaryti, priimami pareigūnams palankūs sprendimai, o nuobaudos arba neskiriamos, arba panaikinamos. Mano nuomone, policijos įstaigų vadovai, kurie manydami, kad kur kas daugiau naudos duoda ne nuobaudos, o paaiškinimas ir priminimas, kaip panašiose situacijose derėtų pasielgti, nusprendę pareigūnų nebausti, pasiekia geresnių rezultatų“, - sakė LPPS pirmininkė.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page