top of page

Trauma lėmė pareigūno atleidimą, teismas - grąžino į darbą

Traumą buityje praėjusių metų kovą patyręs pareigūnas buvo atleistas iš tarnybos Kaišiadorių rajono policijos komisariate, nes jo gydymas dėl pandemijos ir tuo metu neteiktų medicinos paslaugų užsitęsė, o sveikatos būklė Medicinos centro komisijos buvo įvertinta nepasibaigus gydymo procesui.Š.m. gegužės pabaigoje Regionų apygardos administracinis teismas priėmė pareigūnui palankų sprendimą, pareigūnas bus sugrąžintas į tarnybą, jo patirti nuostoliai – kompensuoti.

Dėl patirtos traumos pareigūnas kreipėsi į vietovės, kurioje gyvena gydymo įstaigą, jam buvo uždėtas gipsas, atliekami tyrimai, konsultacijos. Nuo 2020 m. kovo iki birželio pareigūnui buvo suteiktas nedarbingumas, o rugsėjį suplanuota operacija. Visas gydymo procesas išsitęsė, nes kovo 16 d. Lietuvoje buvo įvesta ekstremalioji situacija dėl karantino, pasaulyje plintant koronavirusui, nebuvo teikiamos medicinos paslaugos kitų ligų gydymui visa apimtimi. Ši priežastis turėjo įtakos, kodėl pareigūnui nebuvo daroma operacija anksčiau.

Tačiau į minėtą aplinkybę nebuvo atsižvelgta, praėjus 120 nedarbingumo dienų traumą patyręs pareigūnas buvo nusiųstas į CMEK, kad būtų nustatytas jo tinkamumas tolimesnei tarnybai. CMEK išvada buvo negailestinga – pareigūnas pripažintas netinkamas tarnybai.

Atleistas pareigūnas dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymo dėl jo atleidimo iš vidaus tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo kreipėsi į teismą.

Kovojant dėl pareigūno galimai pažeistų teisių, jam talkino Lietuvos policijos profesinė sąjunga.

Teismas nustatė, jog šiuo atveju, atliekant Specializuotą medicininę ekspertizę buvo pažeistas gero administravimo principas, neatsižvelgta į individualią situaciją dėl karantino, kuri turėjo įtakos laikino nedarbingumo trukmei dėl planuojamos operacijos laiko.

Teismo nuomone, CMEK netinkamai vykdė priskirtas funkcijas, o atlikdama specializuotą medicininę ekspertizę padarė procedūrinių pažeidimų, pažeidė taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei ekspertinio sprendimo pagrįstumą, kurie pripažinti esminiais, sudarančiais pagrindą panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymą dėl pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos.

Teismas nustatė, kad pareigūnas buvo atleistas neteisėtai, todėl nusprendė minėtą įsakymą dėl pareigūno atleidimo panaikinti ir grąžinti pareigūną į iki atleidimo eitas pareigas. Iš Kaunos apsk. VPK priteista suma pareigūnui už priverstinės pravaikštos laiką.

Sprendimas dar gali būti skundžiamas.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos teisininko, teismas įvykdė teisingumą, atsižvelgė į esamą situaciją ir įvertino svarbią aplinkybę - dėl pandemijos metu neteiktų medicinos paslaugų. Dėl šios aplinkybės pareiškėjo gydymas užtruko, o jo sveikatos būklė buvo įvertinta nebaigus gydymo.

„Dar 2020 m. gruodžio mėn. Lietuvos policijos profesinė sąjunga siūlė Kauno AVPK sudaryti taikos sutartį, - grąžinant pareiškėją į ankstesnes pareigas, neišmokant darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą bei siunčiant jį į VRM medicinos centrą pakartotiniam sveikatos būklės įvertinimui. Atkreiptinas dėmesys, kad VRM medicinos centras sutiko su šia sąlyga, tačiau Kauno apskrities VPK nesileido į kompromisus, ko pasekoje, po teismo sprendimo pareiškėjo naudai, turės pilnai išmokėti pareiškėjui darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą. Tuo tarpu šie pinigai galėjo būti panaudoti pareigūnų darbo užmokesčiui didinti“, - teismo sprendimą komentavo profesinės sąjungos teisininkas.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page