top of page

Tauragėje – apie papildomas garantijas, ne komplektą ir motyvacines priemones

Neseniai nuotoliniu būdu vykusiame Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato valdymo komiteto posėdyje buvo aptarta kaip metų eigoje sekėsi įgyvendinti kolektyvinės sutarties nuostatas, kalbėta apie problemas, pokyčius ir finansavimą.Tauragės apskrities VPK viršininko pavaduotojo Vygando Mylimo nuomone, dėl kolektyvinėje sutartyje apibrėžtų nuostatų nebuvo kilusių problemų, nesklandumų, o sutartis - vykdoma.

Valdymo komiteto posėdyje dalyvavusi Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininkė Roma Katinienė pasiūlė Tauragės apskrities VPK viršininko pavaduotojui, siekiant didesnės informacijos sklaidos ir socialinio dialogo plėtojimo, talpinti aktualią profesinės sąjungos pareigūnams ir darbuotojams parengtą informaciją komisariato interneto svetainėje ir intranete.

Valdymo komitete diskutuota ir kitais aktualiais klausimais. Vienas tokių – papildomoms funkcijoms atlikti pasitelkiamų pareigūnų darbo apmokėjimo klausimas.

LPPS pirmininkė teiravosi, ar nekyla tokiais atvejais problemų dėl apmokėjimo už darbą.

Tauragės apskrities VPK viršininko pavaduotojas patikino, jog šiuo klausimu problemų nekyla, o pareigūnams už darbą apmokama nustatyta tvarka.

LPPS pirmininkė paprašė priminti pareigūnams, jog profsąjungos nariai, pagal galiojančias kolektyvines sutartis, gali pasinaudoti 5 dienomis sveikatinimuisi, taip pat tėvai auginantys vieną vaiką, kas tris mėnesius viena papildoma laisva diena.

Anot R.Katinienės, profesinės sąjungos nariai turi naudotis jiems suteiktomis papildomomis garantijomis, kurias įgijo, pasirašius kolektyvinę sutartį, ir paprašė komisariato vadovo dar kartą apie jas priminti bei paraginti pasinaudoti.

Komitete aptarta situacija , susidariusi dėl pareigūnų ne komplekto, taip pat nemenka pareigūnų kaita, kursantų paskirstymo kvotos bei siekis, jog pareigūnai būtų paskiriami į Šilutės rajono policijos Reagavimo skyrių. Kalbėta ir apie perskirstomas aptarnaujamas teritorijas bei dėl to iškylančias problemas.

LPPS Tauragės skyriaus pirmininkas Andrius Jančauskas priminė, kad vienas efektyviausių problemų sprendimo būdų – dėmesys ir motyvacinės priemonės ir pasiūlė, sprendžiant kylančias problemas, pamėginti taikyti minėtas priemones.

Komiteto posėdyje diskutuota ir apie tai, jog šiuo metu policijoje aktualiausi klausimai – finansavimas, administravimo padalinių reforma, funkcijų centralizavimas.

LPPS pirmininkė R.Katinienė, pakvietė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybę aktyviai dalyvauti dialoge dėl finansavimo, visada kreiptis dėl iškylančių klausimų ir kartu su profesine sąjunga spręsti problemas.

Kommentare


Kitos naujienos

bottom of page