top of page

Roma Katinienė: „Taupyti darbuotojų sąskaita negalima“

Praėjusią savaitę įvyko Klaipėdos valdymo komiteto posėdis, kuriame kartu su Lietuvos policijos profesinių sąjungų atstovais buvo ieškoma sprendimų.Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos apsk. VPK) Valdymo komitete buvo svarstomi klausimai dėl Klaipėdos miesto policijos komisariato veiklos skyrių pareigūnų darbo krūvių kriterijų nustatymo ir Klaipėdos apsk. VPK pastatų energetinių išteklių taupymo priemonių plano.

Klaipėdos apsk.VPK Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkė, valdymo komiteto narė, Rasa Bekėžienė pristatė veiklos skyriaus nekomplekto problemas ir su kokiais sunkumais susiduria organizuojant darbą teritoriniu principu. Anot R.Bekėžienės, Klaipėdos miesto 1-ame ir 2-ame veiklos skyriuose yra 29 laisvos iš 64 pavedimų funkcijas vykdančių pareigūnų pareigybių, t.y. 45 % nekomplektas, todėl prašoma :

· Spręsti nekomplekto klausimą, nukreipiant naujai priimamus pareigūnus ten, kur didžiausias trūkumas, šiuo atveju, į Klaipėdos miesto policijos komisariatą bei laikinai perkeliant pareigūnus iš Klaipėdos miesto policijos komisariato Reagavimo skyriaus į Klaipėdos miesto policijos komisariato 1-ąjį ir 2-ąjį veiklos skyrius .

· Lygiai taip pat nustatyti aiškius veiklos skyriaus pareigūnų krūvių kriterijus, kaip kad yra nustatyti reagavimo padalinių pareigūnų darbo krūviai.

· Nustačius darbo krūvio kriterijus ir objektyviai juos įvertinus, pareigūnams, kurie viršytų nustatytą darbo krūvį, mokėti priemokas.

Nutarta, kreiptis į Centrinį valdymo komitetą dėl veiklos padalinių pareigūnų darbo krūvių kriterijų, nustatant optimalų darbo krūvį vienam pareigūnui bei siūlyti skirti papildomas lėšas iš Policijos departamento biudžeto, priemokoms veiklos pareigūnams mokėti. Taip pat prašyti, kad Klaipėdos policijos komisariato veiklos pareigūnams, kol išsispręs nekomplekto klausimas, leisti nevykdyti buvimo teritorijoje uždavinio ir naujai priimamus pareigūnus prioriteto tvarka skirti Klaipėdos miesto policijos komisariatui.

Svarstant antrą klausimą, Klaipėdos aps. VPK Aptarnavimo skyriaus vedėjas A. Grigonis pristatė priemonių planą, kaip būtų galima taupyti energetiniams ištekliams skirtas lėšas. Pagal sudarytą taupymo planą siūloma-atsisakyti automobilių aikštelių, esančių prie policijos komisariatų, apšvietimo, naudojimosi liftu, mažinti šildymo temperatūrą iki 18-19 laipsnių, darbuotojams, kurie pagal tarnybos specifiką gali, organizuoti darbą nuotoliniu būdu iš namų ir pan.

R. Katinienė pasisakė prieš tokias taupymo priemones, kurios bus vykdomos darbuotojų sveikatos ir jų asmeninių lėšų sąskaita.

Profesinių sąjungų pozicija vienareikšmiška, jei valstybė deleguoja pareigūnams funkcijas, joms turi būti skirta lėšų tiek, kiek reikia,o jei jau norima taupyti, tada aiškiai reikia įvardinti, ko yra atsisakoma.

„Dabar pasirenkamas paprasčiausias būdas, atsakingoms valdžios institucijoms sėkmingai vasarą praatostogavus, nepaieškojus tinkamų sprendimų ir priemonių, perkeliama viskas ant darbuotojų pečių. Dėl energetinės krizės ir kainų šuolio darbuotojai neturi nukentėti“, - sakė R.Katinienė.

Comentários


Kitos naujienos

bottom of page