top of page

Roma Katinienė: „Sujungti komisariatus nelygu sukurti pareigūnams palankią atmosferą"

Pirmadienį , Lietuvos policijos profesinės sąjungos ( LPPS ) pirmininkė Roma Katinienė ir tarybos narė Agnė Greblikaite dalyvavo Kauno miesto Nemuno policijos komisariate susitikime su viršininke Jolita Dockiene ir I, II Veiklos skyrių pareigūnais.Beveik 3 valandas trukusio susitikimo metu vyko diskusija apie bendras problemas, pareigūnų nuotaikas policijoje bei darbo organizavimą, krūvius Nemuno policijos komisariate.

„Pareigūnų psichologinė būsena ir nuotaikos yra tragiškos", - po susitikimo su darbuotojais savo nuomonę išsakė LPPS pirmininkė R. Katinienė.

Pasak profesinės sąjungos pirmininkės, Nemuno policijos komisariato Veiklos skyrių pareigūnai, kaip ir daugelis policininkų Lietuvoje jaučiasi demotyvuoti, o tokios savijautos priežastys - dideli darbo krūviai ir reikalavimai, mažas darbo užmokestis, psichologinė įtampa dėl nuolat vykdomų pertvarkų, komunikacijos trūkumas, visiškas vadovybės neįsiklausymas į darbuotojų išsakomas problemas, metiniai uždaviniai vieni, tačiau darbai kiti, „primetamos“ policijai nebūdingos funkcijos.

Viena tokių primestų funkcijų pastaruoju laikotarpiu, perpildžiusi policijos pareigūnų kantrybės taurę - Ukrainos piliečių anketavimas ( aut.past. - apie LPPS veiksmus ir poziciją šiuo klausimu informuosime detaliau vėliau ).

Su darbuotojais ir vadove, aptariant situaciją Nemuno policijos komisariate, anot R.Katinienės, išryškėjo priešprieša tarp abiejų Veiklos padalinių.

„Įsakymais galima sujungti policijos komisariatus, bet sukurti bendrystės atmosferą, pasirodo neužteko nei kelių metų eksperimento, nei daugiau kaip metų bendros policijos komisariatų veiklos po sujungimo", - sakė LPPS pirmininkė.

Susitikime pirmojo Veiklos skyriaus pareigūnai įvardino pagrindines problemas – netolygus darbo krūvis, skirtingas darbo organizavimas bei praktika ( reikalavimai) perduodant ikiteisminio tyrimo bylas proceso pareigūnams, dvigubi standartai vertinant abiejų skyrių pareigūnus metinių vertinimų metu.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės R. Katinienės nuomone, tarp abiejų skyrių pareigūnų vykusi diskusija parodė, kad trūksta komunikacijos su darbuotojais dėl tiek vieno, tiek kito skyriaus pareigūnų skatinimo, metinių vertinimų, darbo krūvių ir kitais aktualiais klausimais.

„Ne veltui yra sakoma, kad komunikacijos niekada nebūna per daug. Daugiau susitikimų, diskusijų su darbuotojais, kurių metu būtų aptariami darbo krūviai, medžiagų, ikiteisminio tyrimo bylų specifika ir sudėtingumas, dalyvavimas įvairiose priemonėse, darbuotojų trūkumas skyriuose, informacijos apie tiek pirmame, tiek antrame skyriuje atliktų pareigūnų metinių vertinimų (nuasmeninus informaciją), jų turėtų bei po vertinimų pakoreguotų koeficientų, pateikimas, vadovų paaiškinimai dėl priimamų sprendimų, suteiktų daugiau aiškumo ir mažintų įtampą bei priešpriešą", - sakė R.Katinienė.

Anot profesinės sąjungos pirmininkės, nors policijos komisariato vadovė daugelį darbuotojų įvardintų problemų neigė, visgi kolegialiai sutarta, kad problemų yra ir jas reikia kuo skubiau spręsti, aptartos priemonės ir būdai bei susitarta susitikti po mėnesio bei įvertinti, ar vyksta pokyčiai.

Po susitikimo profesinė sąjunga, gavusi šių metų Nemuno policijos komisariato pareigūnų sąrašą dėl metinių vertinimų, įsitikino, kad komisariate taikomi nevienodi standartai, tad vadovei išsakyti kai kurie priekaištai pagrįsti.

LPPS ir ateityje „darys" namų darbus, rinks informaciją, teiks siūlymus ir sieks, kad kuo skubiau būtų išspręstos problemos, kurios darbuotojams leistų pasijausti geriau, skatintų jų motyvaciją.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page