top of page

Roma Katinienė: „Metinių vertinimų krepšelis neskirtas įsisenėjusioms problemoms spręsti“

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Vilniaus apsk. VPK) Valdymo komitete neseniai buvo priimtas sprendimas per metinius vertinimus įvertinti 10% pareigūnų, išskirtinai tik atliekančius ikiteisminio tyrimo funkciją.Vilniaus apsk. VPK Valdymo komiteto posėdyje aptariant pareigūnų eilinio metinio tarnybinės veiklos vertinimo principus, administracija akcentavo, jog Policijos departamentas skyrė nedidelį vertinimo lėšų krepšelį, pagal kurį galima įvertinti 10 proc. pareigūnų (167 pareigūnus), padidinant pareiginės algos koeficientą 0,6.  Vilniaus apsk. VPK vadovybė pristatė savo siūlymą vertinimui skirtą lėšų krepšelį skirti tikslinei grupei – ikiteisminio tyrimo funkciją atliekantiems pareigūnams, remiantis tokiais principais: vertinimui teikti tuos ikiteisminio tyrimo funkciją atliekančius Vilniaus apskr. VPK policijos komisariatų ir specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnus, kurių pareiginės algos koeficientas, atlikus vertinimą, neviršys tai pareigybių grupei nustatyto rekomenduojamo pareiginės algos koeficiento ir pridedamo 0,06 koeficiento sumos.

Vilniaus apsk. VPK administracija akcentavo, jog toks sprendimas būtų logiškas, nes ikiteisminio tyrimo pareigūnų trūkumas yra apie 30 proc., jų didelis darbo krūvis, kurio nepakeldami pareigūnai tiesiog išeina į kitas įstaigas, o naujų pritraukti nepavyksta. Administracijos nuomone, galbūt paskatinimas per metinius vertinimus padėtų išlaikyti dar dirbančius ikiteisminio tyrimo pareigūnus.

Vilniaus apskrities administracija teigė, jog jeigu būtų vertinami pareigūnai apskritai, nediferencijuojant pagal darbo pobūdį, vertinimų krepšelį paskirsčius visiems Vilniaus apskr. VPK padaliniams, būtų galima įvertinti tik 2-3 padalinio pareigūnus ir tai sukeltų nepasitenkinimą bei supriešinimą kolektyvuose. Vilniaus apskr. VPK vadovybės atstovų nuomone, pareigūnus, kurių veikla vertinama, kaip atitinkanti ar viršijanti lūkesčius, galima paskatinti ir kitais būdais – padėka, vardine dovana ar suteikiant mokamas papildomas atostogų dienas. 

Valdymo komitete Profesinių sąjungų atstovai teigė, jog reikėtų ieškoti kitų galimų darbo užmokesčio padidinimo konkrečiai pareigybių grupei būdų. Balsuojant nuspręsta pritarti Vilniaus apsk. VPK pasiūlytiems pareigūnų kasmetinės tarnybinės veiklos vertinimo principams ir vertinimui skirtą lėšų krepšelį skirti ikiteisminio tyrimo funkciją atliekantiems pareigūnams.

Šiam Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės siūlymui Lietuvos policijos profesinės sąjungos atstovai nepritarė. Po komiteto posėdžio, tiek dėl jo organizavimo ir sprendimo priėmimo balsuojant, į Vilniaus apsk. VPK vadovą  kreipėsi ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

„Įprastai Valdymo komitetuose ieškoma kolegialių sprendimų, kurie priimami bendru sutarimu, o ne balsų persvara. Gaila, kad sostinės vadovybei labiau priimtinesnis yra „buldozeris", o ne susitarimo paieškos. Sprendimas, įvertinti tik ikiteisminio tyrimo funkciją atliekančius pareigūnus, yra mažų mažiausiai keistas, nes atrodo, kad dirbo tik procesinius veiksmus atliekantys policijos pareigūnai, o dirbantys kituose padaliniuose - nedirbo. Metiniai vertinimai skirti motyvuoti pareigūnus už pasiektus rezultatus, o ne įsisenėjusioms problemoms spręsti“, - sakė LPPS pirmininkė R.Katinienė.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė apgailestavo, jog net ir profesinių sąjungų atstovų nuomonės dėl sprendimo išsiskyrė, dalis jų pritarė aukščiau minėtam sprendimui, tai reiškia taip pat, kad jie sutiko dėl šio sprendimo dalintis atsakomybe su Vilniaus apsk. VPK vadovybe. 


Vilniaus apskrities VPK Valdymo komiteto protokolas čia.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page