top of page

Raitasis policijos būrys gavo galimybę įrodyti savo vertę

Lietuvos policijos bendruomenę pasiekė puiki žinia – Raitasis policijos būrys nebus naikinamas.

Toks Policijos departamento sprendimas priimtas ne be profesinių sąjungų pastangų.

Primename, kad žinia apie tai, jog Vilniaus policijoje nuo š. m. spalio 1 d. gali nebelikti Raitosios policijos, paaiškėjo po to, kai Policijos departamentas pritarė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės projektui panaikinti Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos Raitąjį būrį (pasibaigus arklidžių nuomos sutarčiai), o pareigūnus tolesnei tarnybai paskirti į kitus struktūrinius Vilniaus apskr. VPK Patrulių rinktinės arba Vilniaus apskr. VPK padalinius.Tačiau apie raitosios policijos, kaip vieno reprezentacinių ir iš tiesų reikalingo bei naudingo padalinio naikinimą sužinojusi Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė buvo nemaloniai nustebinta, Raitojo būrio pertvarkymo imtasi apie tai neinformavus socialinių partnerių, nors yra pasirašyta Kolektyvinė šakos sutartis.

Policijos departamentas po to, kai į jį kreipėsi Lietuvos policijos profesinė sąjunga, surengė susitikimą reorganizacijai aptarti. Po susitikimo Policijos vadovybė pavedė Vilniaus apskrities policijai išanalizuoti situaciją ir pateikti alternatyvius siūlymus dėl Raitojo būrio reorganizavimo, tobulinant ir efektyvinant jo veiklą.

Pasak LPPS pirmininkės Romos Katinienės, Vilniaus apskrities VPK pateikti argumentai ir skaičiavimai neįtikino būtinybe atsisakyti Raitojo būrio, kuris puikiai reprezentuoja policiją yra reikalingas, o jo nauda skaičiuojama ne vien surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičiumi.

Visai neseniai profesinė sąjunga sulaukė geros žinios – Raitasis būrys kol kas nenaikinamas. Policijos departamentas įvertino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos raitojo būrio vado išdėstytas pozicijas dėl raitojo būrio veiklos efektyvumo, o atlikus situacijos analizę kartu su Patariamąja policijos pareigūnų grupe paaiškėjo, jog raitasis būrys atlieka policijos reprezentacinę funkciją; tinkamas vykdyti bendrosios ir situacijų prevencijos priemones; sėkmingai gali vykdyti prevencinį patruliavimą parkuose, skveruose ir kitose automobiliu sunkiai pasiekiamose viešosiose vietose; yra ypatinga, netipinė policijos rūšis, reikalaujanti papildomų sąnaudų ir specifinių žinių

ir įgūdžių.

Policijos departamentas pritarė, kad toks raitojo policijos būrio veiklos modelis, koks yra dabar – neefektyvus, todėl pavedė Vilniaus apskrities VPK iš naujo atlikti vertinimą, didinti jo efektyvumą, optimizuoti išlaidas už žirgų priežiūrą.

Vilniaus apskrities policija turės optimaliau planuoti raitojo būrio pareigūnų darbo laiką, neapsiribojant šio būrio veikla vien sostinėje. Tai reiškia, kad kaip ir anksčiau raitojo būrio pareigūnai dirbs toje Lietuvos vietoje, kurioje jo reikės labiausiai.

Po pusės metų bus vertinama, ar raitojo būrio veiklos optimizavimas pasiteisino ar ne. Tad Raitasis policijos būrys turi pusę metų įrodyti savo naudingumą.

„Tikiu, kad galimybę įrodyti savo naudą ir reikalingumą mes išnaudosime. Vilčių teikia ir tai, kad vos sužinoję, jog raitasis būrys ir vėl galės dirbti visoje Lietuvoje, pasipylė kvietimai į įvairius Lietuvos miestus, vyksiančias šventes patruliuoti ir atlikti prevencinį darbą“, - sakė Raitojo būrio vadas Viktoras Čedovičius.

Nuo lapkričio iki kovo – Raitojo būrio pareigūnai, palikę žirgus ilsėtis arklidėse persės į automobilius ir patruliuos, tačiau, anot V.Čedovičiaus, tai anokia naujiena, nes taip buvo dirbama prieš keletą metų, patruliavimas raitomis – šiltuoju metu.

„ Be trijų profsąjungų - Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos kartu stojusių ginti raitojo būrio – tikriausiai sprendimas būtų naikinti. Todėl šių profesinių sąjungų indėlis išsaugant raitąjį policijos būrį didžiulis. Esame labai dėkingi. Šiandien mūsų nuotaikos labai geros“, - sakė Raitojo būrio vadas.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė: „Spręsdama šį klausimą Lietuvos policijos profesinė sąjunga nesivadovavo emocijomis. Girdėjome Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvardijamas problemas, jas analizavome ir kartu su raitojo būrio pareigūnais pateikėme Generaliniam komisarui, įstaigos vadovybei konkrečius siūlymus dėl tinkamo darbo organizavimo ir efektyvaus žmogiškųjų, finansinių išteklių panaudojimo bei paprašėme užtikrinti, kad pareigūnams numatytu laikotarpiu, nebūtų sudaromos kliūtys užduotims įgyvendinti. Kol kas, dėl Raitojo būrio išsaugojimo, laimėjome mūšį, bet ne karą. Dabar kamuolys yra Raitojo būrio pareigūnų rankose. Tikiu, kad keli metai kovos dėl Belmonto žirgyno ir išlikimo, juos sustiprino, sutelkė ir šiam būriui nieko nėra neįmanoma. Ačiū, kad nepasirinkote lengvo kelio, nepalikote vienas kito, žirgų ir pasitikėjote Lietuvos policijos profesinės sąjungos komanda“.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page