top of page

R.Katinienė: „Pareigūnams ikiteisminiai tyrimai tyrėtų būti pradedami, kai padaryta didelė žala“

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau – LPPS) raštu kreipėsi į Generalinį komisarą Renatą Požėlą dėl pareigūnų atžvilgiu atliekamų ikiteisminių tyrimų bei teisinių išlaidų kompensavimo po to, kai į Profesinę sąjungą kreipėsi keletas pareigūnų, kurių atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl veiksmų, atliktų vykdant tiesiogines pareigūno pareigas.

Visais atvejais tyrimas pradedamas dėl nuskalstamos veikos, numatytos LR Baudžiamojo kodekso 228 straipsnyje.

Šiame straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, juridinis, fizinis asmuo ar kitas šiame straipsnyje nustatytas subjektas.

Profesinės sąjungos žiniomis, labai dažnai ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 228 straipsnį yra nutraukiami nesant nusikaltimo sudėties, nenustačius, kad buvo padaryta didelė žala.

Tačiau, anot LPPS pirmininkės Romos Katinienės, ikiteisminio tyrimo pradėjimas pareigūnui sukelia papildomą psichologinį stresą, taip pat jis patiria ir finansinių išlaidų.

Profesinės sąjungos nuomone, būtina spręsti klausimą, jog ikiteisminių tyrimų pagal BK 228 straipsnį policijos pareigūnų atžvilgiu mažėtų.

„Kiekvienu atveju, kai Imuniteto valdyba gauna informaciją apie galimą policijos pareigūnų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, prieš pareigūną apklausiant specialiuoju liudytoju ar prieš įtarimo pareiškimo, reikėtų įvertinti, ar dėl pareigūno veiksmų buvo padaryta didelė žala. Jeigu būtų nustatoma, kad jokios žalos nėra, ar žala nėra didelė, ikiteisminis tyrimas, mūsų nuomone, turėtų būti nepradedamas, o pradėtas – nutrauktas. Dėl šio klausimo galbūt reikėtų ieškoti bendro sprendimo su Lietuvos Respublikos Generaline prokurore“, - siūlo LPPS pirmininkė.

Savo rašte Generaliniam komisarui Lietuvos policijos profesinė sąjunga pasidalijo savo įžvalgomis ir siūlymais.

Profesinė sąjunga paprašė Generalinio komisaro informacijos apie pradėtų ikiteisminių tyrimų pagal BK 228 straipsnį policijos pareigūnų atžvilgiu atvejų skaičių per penkerius metus bei kiek iš tų ikiteisminių tyrimų buvo nutraukta, nes nebuvo padaryta didelė žala. Taip pat paprašė spręsti šį klausimą, kad tokių tyrimų skaičius pareigūnų atžvilgiu mažėtų ir kt.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page