top of page

Profsąjunga siūlo peržiūrėti parengtą projektą

Lietuvos policijos profesinė sąjunga kreipėsi į Generalinį komisarą Renatą Požėlą ir pateikė pastabas dėl terminų ir saugomų daiktų verčių nustatymo. Tokios iniciatyvos profesinė sąjunga ėmėsi po to, kai dėl aprašo projekto į ją kreipėsi nariai. Atsižvelgiant į narių pateiktas pastabas, profesinės sąjungos teisininkais suformulavo siūlymus.Lietuvos policijos profesinės sąjungos nuomone parengtą „Paimto, konfiskuotino turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų ir radinių priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo tvarkos aprašo“ projektą (toliau – Projektas) būtina koreguoti.

Pasak profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, nagrinėjant Projektą susidarė įspūdis, kad jo rengėjai nežino realių ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų krūvių, ikiteisminio tyrimo veiksmų terminų.

Rašte Lietuvos policijos Generaliniam komisarui, LPPS išdėstė savo pastabas ir pasiūlymus.

Profesinė sąjunga siūlo peržiūrėti kai kuriuos Projekte įtvirtintus terminus, kurie yra sunkiai įgyvendinami, taip pat mano, kad jo rengėjai turėtų atlikti analizę ir nustatyti, per kiek laiko vidutiniškai paimti daiktai fiziškai atsiduria pareigūno žinioje. Taip pat įvertinti, kokie svarbiausi veiksmai atliekami ikiteisminio tyrimo pradžioje ir kokie yra šių veiksmų atlikimo terminai.

Profesinei sąjungai kelia susirūpinimą tai, kad pagal Projekte įtvirtintas nuostatas, policijos pareigūnas turės pats nustatinėti daiktų vertę.

Anot profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, turto vertinimas yra kvalifikuota veikla, policijos pareigūnai neturi nei žinių, nei įgūdžių atlikti tokius veiksmus, todėl minėta funkcija neturėtų būti priskiriama pareigūnams, kurių žinioje yra administracinio nusižengimo ar ikiteisminio tyrimo bylos.

Klausimų kyla ir dėl kai kurių kitų Projekte įtvirtintų nuostatų, todėl Lietuvos policijos profesinė sąjunga pasiūlė į jo rengimą įtraukti pareigūnus, kurie turi patirties administracinių nusižengimų tyrime ir ikiteisminių tyrimų atlikime, taip pat spręsti klausimą dėl profesinių sąjungų atstovo įtraukimo į jo rengimo grupę, kadangi šis Projektas turės įtakos darbuotojų krūviams bei naujoms funkcijoms.

„Labai svarbu nustatyti ilgesnius tam tikrų veiksmų įvykdymo terminus. Taip pat pareigūnams neturėtų būti priskiriami policijai nebūdingi veiksmai“, - sakė R.Katinienė.


留言


Kitos naujienos

bottom of page