top of page

Profesinės sąjungos prieš naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutą

Vakar Seimo nariams buvo išsiųstas Lietuvos policijos profesinės sąjungos ir kitų didžiausių policijos ir kalėjimų sistemos pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų kreipimasis į Seimo narius balsuoti PRIEŠ Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą.Pasak LPPS pirmininkės Romos Katinienės,  Vidaus tarnybos statutas  sistemoje esančių opių problemų neišspręs, priešingai – profesinių sąjungų nuomone, jų daugės, o kai kurios ir gilės.

LPPS mano, jog didžiausias įstatymo projekto trūkumas, jog keičiama darbo užmokesčio sistema, ją reglamentuos poįstatyminiai aktai, o ne Statutas.

Kiti neigiami aspektai:

  • Naujoje vidaus tarnybos statuto redakcijoje darbo užmokestis reglamentuojamas tik tiek, kad yra nustatyta, jog darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos bei mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą, taip pat nustatomi žemiausi galimi pareigybių koeficientai. Todėl pagrįstai baiminamasi, kad skirtingos centrinės vidaus tarnybos įstaigos nustatys nevienodus kriterijus, kuriais remiantis, bus mokamos priemokos pvz. už papildomų užduočių atlikimą ar už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, taip pat skirtingose centrinėse įstaigose toms pačioms pareigybių grupėms galės būti nustatyti skirtingi maksimalūs koeficientai. Profesinių sąjungų įsitikinimu, taip bus sudarytos prielaidos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 48 straipsnių pažeidimui, nes už tą patį darbą vidaus tarnybos pareigūnams bus mokamas skirtingas darbo užmokestis.

  •   VRM parengta preliminari darbo užmokesčio skaičiuoklė patvirtino nuogąstavimus, jog realus darbo užmokesčio padidėjimas labai menkas.

  • Netenkina, jog mažinamas maksimalus priedo už stažą dydis nuo 30 iki 20 proc.

  • Pagal Statuto projektą siūloma atsisakyti priedo už laipsnį, nors laipsnių sistema paliekama. Profesinių sąjungų įsitikinimu, tai nuvertins kvalifikaciją bei menkins pareigūnų laipsnių paskirtį. Profesinės sąjungos nuomone priedai už laipsnį neturėtų būti naikinami.

  • Profesinė sąjunga turi pastabų ir naujos redakcijos statute nustatytam pareigūnų vertinimo reglamentavimui.

LPPS nuomone, naujos redakcijos Statutas iš esmės nesprendžia vidaus tarnybos problemų, o jį patvirtinus – neabejotinai atsiras chaoso, pareigūnų padėtis reikšmingai nepagerės, jie neteks dalis socialinių garantijų arba jos bus sumažintos, todėl siūlo Seimo nariams balsuoti prieš, o Statuto projektą grąžinti Vidaus reikalų ministerijai tobulinti.  


Comentários


Kitos naujienos

bottom of page