top of page

Profesinė sąjunga: prioritetas turėtų būti darbo krūvio sureguliavimas

Vakar, vyko Lietuvos policijos profesinės sąjungos narių, policijos pareigūnų iš Kauno ir Šiaulių apskričių, susirinkimas dėl Reagavimo padalinių pertvarkos. Susirinkimo tikslas - dabartinės situacijos, darbo krūvių pristatymas reagavo funkciją atliekančiuose padaliniuose, problemų įvardijimas ir konkrečių pasiūlymų dėl pokyčių, lūkesčių ir LPPS pozicijos suformulavimas.LPPS pirmininkė Roma Katinienė pristatė Reagavimo funkciją atliekančių padalinių darbo krūvius visose įstaigose, planuojamos Reagavimo valdybos numatomas struktūras, Kelių policijos ir Mobilių padalinių struktūrinius pokyčius ir funkcijų perskirstymą.

Vykusioje diskusijoje policijos pareigūnai prioritetą teikė darbo krūvių sureguliavimui, o ne aukštesnėms pareigybėms ir didesniam darbo užmokesčiui.

Pasitarime sutarta dėl LPPS siūlymų Policijos vadovybei:

· Dėl skirtingų darbo krūvių skirtingose įstaigose, pirmiausia tikslinga apskaičiuoti ir sutarti dėl minimalaus ir maksimalaus pareigūnų skaičiaus reagavimo funkcijai užtikrinti.

· Pareigybių skaičių naujai planuojamuose Reagavimo valdybose nustatyti ne pagal šiuo metu užimtų pareigybių skaičių, o pagal vykdomų funkcijų apimtis ir darbo krūvį.

· Su nauju veiklos modeliu startuoti tik pasiekus (sukomplektavus) minimalų pareigybių skaičių, dėl kurio bus sutarta.

· Dėl skirtingų darbo krūvių Vilniaus ir Kauno apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose, naujai steigiamose Reagavimo valdybose, nustatyti aukštesnius pareiginės algos koeficientus.

· Sutarti dėl minimalaus Veiklos padalinių pasitelkimo reagavimo funkcijai vykdyti (pvz. ne daugiau kaip 10 proc.), o ją viršijus, reagavimo funkciją atliekantiems Veiklos padalinių pareigūnams nustatyti priedą.

· Patrulių rinktinėms taikyti analogiją kaip Kelių policijai (žemiausia specialisto pareigybė) arba sutarti dėl specializuotų padalinių kriterijų.

· Nedidinti darbo krūvio Veiklos padaliniams, o eismo įvykiams tirti palikti esamą specializuotą padalinį.

· Šakos kolektyvinės sutarties papildymui, pateikti siūlymą, kad policijos pareigūnai, galintys palikti tarnybą dėl ištarnauto laiko, tačiau liekantys ją tęsti gautų priedą (20-30 proc.). Ši nuostata būtų taikoma tik tiems pareigūnams, kurie dirba arba norėtų pereiti į padalinius, kuriuose yra didžiausias nekomplektas ir darbo krūvis. Dėl padalinių ir pareigybių sprendimai būtų svarstomi ir priimami Centriniame valdymo komitete.

Susirinkime apsilankė ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybė - viršininkas M.Baršys, pavaduotojai D.Pliavga, G.Klimavičius.

Vykusios diskusijos metu, Kauno apskrities VPK vadovai atsakė į pareigūnų klausimus, supažindino su planuojamu pareigūnų darbo sąlygų gerinimu.

Commenti


Kitos naujienos

bottom of page