top of page

Profesinė sąjunga paragino Generalinį komisarą ieškoti pareigūnams palankių sprendimų

Lietuvos policijos profesinė sąjunga raštu kreipėsi į Policijos generalinį komisarą dėl problemų policijoje. Savo rašte išdėsčiusi problemas, diferencijuotas pagal regionus ir veiklos padalinius bei pateikusi siūlymus profesinė sąjunga paprašė kuo skubiau, ne ilgiau nei per 1 mėnesį, išnagrinėti pateiktą informaciją ir inicijuoti derybų procesą, siekiant bendrų susitarimų pareigūnų gerovei.Pasak LPPS pirmininkės Romos Katinienės, dar š.m. rugpjūčio 25 d. vykusiame Centrinio valdymo komiteto posėdyje buvo priimtas sprendimas, kad profesinių sąjungų atstovai iki š.m. rugsėjo 9 d. pateiks pasiūlymus dėl diskutuotinų klausimų, susijusių su reagavimo padalinių veiklos pokyčiais Policijos departamentui.

Suderinusi su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, Lietuvos policijos profesinės sąjungos surengė Profesinės sąjungos atstovų iš visų policijos įstaigų susirinkimą ir aptarė didžiausias problemas, kilusias po š. m. gegužės 1 d. prasidėjusios reagavimo padalinių reformos policijoje.

„Padėtis, po startavusios reagavimo padalinių pertvarkos, policijoje yra kritinė, nemažai pareigūnų ima galvoti apie pasitraukimą iš vidaus tarnybos, todėl reikia nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių šalinti problemų priežastis“, - sakė R.Katinienė.

Profesinių sąjungų atstovų susirinkime identifikuotos problemos Reagavimo padaliniuose, kurios yra ne tik didžiulis krūvis, bet ir pareigūnų trūkumas siekiantis 40 proc., ir, nežiūrint tokios situacijos, jiems dar pridedama papildomų darbų, kuriuos, kaip mokymų organizavimą, galėtų atlikti Lietuvos policijos mokyklos specialistai. Nerimą kelia ir esant pareigūnų ne komplektui atsiradęs draudimas pereiti į kitas pareigas taip negerbiant pareigūnų teisės į karjerą ir kt.Trūkstant pareigūnų imta taikyti (Vilniuje) praktika - į aktyvias pajėgas komplektuoti vieno pareigūno ir policijos rėmėjo ar šaulio ekipažą, toks darbo organizavimas, policijos profsąjungos teigimu, yra ydingas ir neužtikrina policijos pareigūnų saugumo.

Ne geresnė padėtis ir Veiklos padaliniuose. Profesinių sąjungų atstovai susirinkime sutarė, kad kyla daug darbo ir pamainų organizavimo klausimų, o netinkamai pasirengus reagavimo padalinių reformai, reagavimo padalinių pareigūnams trūkstant kompetencijų ir dėl didelių darbo krūvių, pastebimai prastėja veiklos padaliniams perduodamų medžiagų kokybė; Veiklos padalinių pareigūnai, esant ne komplektui, įtraukiami į aktyvias pajėgas ir jais bandoma užkaišiosi Reagavimo tarnybų žmonių trūkumą, jiems priskiriamos papildomos, policijai nebūdingos, funkcijos.

Reziumuodama su kolegomis iš kitų profesinių sąjungų ir įvairių policijos įstaigų, Lietuvos policijos profesinė sąjunga mano, jog Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos pareigūnams trūksta kompetencijos vertinant problemas policijos įstaigose. Valdybos pareigūnai užsiima tik formaliu skaičių vertinimu, visiškai neatsižvelgdami į kitus faktorius, todėl atliekant veiklos padalinių patikrinimus, vertinimus, teikiant išvadas, į darbo grupes turi būti įtraukiami vertinamų padalinių pareigūnai, taip pat Profesinės sąjungos atstovai.

Profesinė sąjunga paprašė Generalinio komisaro įvertinti problemas ir situaciją ir kartu ieškoti sprendimų, kurie gerintų pareigūnų savijautą, jų darbo sąlygas, nes situacija policijoje bei tvyranti įtampa tampa nepakeliama.

Profesinė sąjunga įspėjo, kad nesiimant priemonių problemoms spręsti, pasirengusi darbuotojų teises ir interesus ginti visomis teisėtomis priemonėmis.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page