top of page

Policijos tarybos posėdyje - svarbūs klausimai

Praėjusią savaitę Kaune dvi dienas posėdžiavo Policijos taryba, svarsčiusi daug policijos bendruomenei aktualių klausimų, tarp jų pritraukimo į policiją, pareigybių skaičiavimo metodikos, Raitosios policijos, automobilių parko atnaujinimo ir kt.Aptariant š. m. 3 mėn. policijos biudžeto vykdymo rezultatus ir asignavimų tarp policijos įstaigų bei priemonių perskirstymą, akcentuota, jog darbo užmokesčio biudžeto vykdymas viršytas 99 tūkst. Eur 4 policijos įstaigose iš 13. Bendras taupymas – 445 tūkst. Eur, taupymas dėl nedarbingumo - 210 tūkst. Eur daugiau nei planuota dėl didesnio sirgtų dienų skaičiaus ir padidėjusio vidutinio darbo užmokesčio.

Kaip neraminantis ženklas pastebėtas, jog išaugo išeitinės išmokos dėl sveikatos (gavus CMEK išvadas) ir per pirmą šių metų  I ketvirtį buvo panaudota 42 proc. visų šiems metams suplanuotų šiai skilčiai lėšų.

Kalbant apie žmogiškųjų išteklių valdymo aktualijas įvardinta, jog didžiausia pareigūnų kaita Vilniaus ir Alytaus apskrityse, todėl kalbėta apie būtinybę ieškoti efektyvių priemonių pritraukti į sistemą naujų žmonių. Diskutuojant apie pareigūnų trūkumą, Policijos taryba sutiko, kad nieko gero sistemai nežada ir pasklidę gandai dėl naujo pensijų įstatymo projekto, kuriame numatoma daug pokyčių.

Policijos taryba diskutavo dėl pareigūnų perkėlimo klausimo ir dėl to kylančias problemas, aptarė fizinių normatyvų ir fizinio pasirengimo reikalavimus. Įvertinusi visas aplinkybes Policijos taryba  sutarė, jog siūlys keisti fizinių normatyvų bei fizinio pasirengimo reikalavimus pagal skiltis.

Ir vėl diskusijų objektu tapo Raitoji policija ir policijos žirgų naudojimo perspektyvos. Kalbėta apie Raitosios policijos likimą. Tarp pasiūlymų, ką daryti su Raitąja policija buvo pasiūlymų jos veiklą nutraukti arba susiaurinti, paliekant vien reprezentacinę funkciją bei kt.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė posėdyje pasisakė, jog sprendžiant šį klausimą  pirmiausia reikėtų peržiūrėti reprezentacijai skirtų lėšų panaudojimą. R.Katinienės nuomone, Raitoji policija kur kas geriau visuomenėje reprezentuoja policiją nei orkestras ar bažnyčia, kuriems taip pat skiriamos nemažos lėšos. Buvo pasiūlyta šiuo klausimu, atsižvelgiant į situaciją, apklausti bendruomenę dėl Raitosios policijos išsaugojimo.

Policijos tarybai buvo pristatyta mokymų programa, kurią paskatino geopolitinė situacija „Lietuvos policijos pasirengimas mobilizacijai ir (ar) karo padėčiai“. Numatyta visa eilė įgūdžių lavinimo ir taktinių pratybų, kuriose policijos pareigūnai mokysis kaip veikti esant karo padėčiai. Programa tęsis iki  2027 metų.

Dar vienas aktualus klausimas - policijos automobilių parko atnaujinimas. Policijos taryba diskutavo apie policijos automobilių parko atnaujinimą. Vidutiniškai policijos transportui atnaujinti 2025-2027 metais kasmet numatoma iš Valstybės biudžeto lėšų skirti apie 1,2 -1,5 mln. Eur. Tačiau numatomos lėšos nepatenkins viso realaus poreikio.

Policijos automobiliai, dėl darbo pobūdžio greit nusidėvi ir todėl būtina atnaujinti tuos, kurie yra senesni nei 8 metai arba kurių rida virš 350 tūkst.km. Vien reagavimo padaliniams šiais metais reikia beveik 200 automobilių, todėl tarp kitų siūlymų, aptarta ir galimybė ne pirkti, o nuomotis automobilius.

Š.m. pradžioje Policijos transporto politikos formavimo darbo grupės posėdyje buvo priimtas siūlymas 2024 m. atlikti 178 reagavimo automobilių ir 1 sustiprinto reagavimo automobilio (penkerių metų laikotarpiui) nuomos (su galimybe išpirkti nuomos laikotarpio pabaigoje) pirkimą. Ir buvo paskaičiuota, kad per metus automobilių nuomos išlaidos su palūkanomis sudarytų apie 2 650 tūkst. Eur. Policijos taryba siūlymui pritarė, todėl jau š.m. birželį bus inicijuotos pirkimo procedūros. 

Policijos tarybai buvo pristatytas pilotinis projektas „Vilniaus aps. VPK ir Panevėžio aps. VPK viršininkų pavaduotojų veiklos sričių pertvarkymas". Pagal pilotinį projektą Vilniaus ir Panevėžio apsk. VPK būtų panaikinta po 2 šiuo metu esančias apskr. VPK viršininkų pavaduotojų pareigybes, pakeista komisariato struktūra, įsteigta po vieną viršininko pavaduotojo pareigybę – šias pareigas užimantis asmuo būtų atsakingas už policijos komisariatų, reaguojančių bei eismo saugumą užtikrinančių policijos padalinių veiklos, po vieną viršininko pavaduotojo pareigybę – atsakingo už kriminalinės policijos padalinių, policijos pajėgų valdymą, viešosios tvarkos užtikrinimą bei administracinių bylų nagrinėjimą užtikrinančių policijos padalinių veiklos organizavimą bei po 1 vyresniojo patarėjo pareigybę - atsakingo už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą.

Panevėžio apsk. vyriausiojo policijos komisariato (Panevėžio apsk. VPK) viršininkas Rimantas Bobinas pristatė priežastis, paskatinusias keisti darbo organizavimą, Pasvalio ir Kupiškio policijos komisariatuose, sujunti Reagavimo ir Veiklos padalinius ir šio eksperimentinio projekto rezultatus. Anot R.Bobino, siekta gerinti mikroklimatą, stiprinti vadovų ir darbuotojų santykius, skatinti savalaikį informacijos tarp padalinių pasikeitimą, tikėtasi  „vieno vadovo“ efektyvesnio reagavimo skubiais klausimais, objektyvių sprendimų ir kt. Tačiau nors ir pavyko optimizuoti pajėgas, efektyviau skirstyti medžiagas, pagerėjo mikroklimatas, tačiau neigiama patirtis ta, jog sudėtinga organizuoti vieno vadovo veiklą, jam trūksta laiko gilintis į ikiteisminio tyrimo procesą, vykdyti jo kontrolę ,sunku sureguliuoti išaugusį darbo krūvį, nekalbant apie tai, kad pristinga laiko išklausyti visus darbuotojus ir atsižvelgti į jų poreikius.

Reziumuodamas patirtį R.Bobinas teigė, jog jei būtų siekiama mažinti policijos komisariatų vadovų skaičių ir vadovautis eksperimentiniu projektu, reikėtų iš esmės keisti komisariato struktūrą, funkcijas ir darbo organizavimą.

Policijos tarybai taip pat buvo pristatyta Smurto ir priekabiavimo darbe atveju nagrinėjimo komisijos 2023 m. veiklos apžvalgos santrauka. Per 2023 m. minėta komisija gavo ir nagrinėjo 16 pranešimų dėl galimo smurto ir (ar) priekabiavimo. 5 atvejais buvo nuspręsta, kad pranešimo informacija yra pagrįsta ir yra nustatyti akivaizdūs smurto ir (ar) priekabiavimo darbe požymiai; 7 atvejais buvo nuspręsta, kad pranešimo informacija yra nepagrįsta ir nėra akivaizdžių galimo smurto ir (ar) priekabiavimo darbe požymių.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page