top of page

Policijos problemos aptartos su vidaus reikalų viceministru

Vakar, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, susitikimo su Vidaus reikalų viceministru Vitalij Dmitrijev metu aptarė problemas, kylančias dėl policijos pareigūnų pasitelkimo nelegalių migrantų krizei suvaldyti, nuo liepos 1 d. įsigaliojusių ANK pakeitimų ir naujai steigiamų pareigybių finansavimo bei Vidaus reikalų ministerijoje įstrigusio LR Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo projekto dėl Vilniaus mieste gyvenančių ir dirbančių pareigūnų butpinigių dydžio nustatymo. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie planuojamas pertvarkas policijoje.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės, iš esmės visais klausimais su viceministru pozicijos sutapo.


Dėl sustiprintų policijos pajėgų pasitelkimo nelegalių migrantų suvaldyme, R.Katinienė išsakė poziciją, kad vidaus reikalų ministerijos praktika, kai policija „užkaišiojama“ kitų tarnybų ir institucijų neveiklumas, nekompetencija ir nesugebėjimas tinkamai atlikti savo funkcijų, bendruomenę demotyvuoja.

„Policijos pareigūnai dar nespėję po karantino grįžti prie jiems įprastų darbų, vėl pasitelkiami naujai krizei suvaldyti. Pareigūnai supranta valstybėje esančios situacijos sudėtingumą, bet sunkiai randa paaiškinimų, kodėl nepasitelkiamos kitos VRM pavaldžios tarnybos, pasienio saugumui užtikrinti“, - kalbėjo R.Katinienė.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės, pandemijos suvaldyme ir Vyriausybės numatytų priemonių įgyvendinime, policija atliko pagrindinį vaidmenį ir vykdė jiems nebūdingas bei kitoms institucijoms priklausančias funkcijas tokias, kaip saviizoliacijoje esančių asmenų, židinių kontrolė, didelės pajėgos buvo skirtos ir judėjimo kontrolei užtikrinti, o kitų tarnybų indėlis, švelniai tariant, buvo minimalus, nors priedai ir priemokos buvo mokamos kaip ir policijos pareigūnams.

Profesinės sąjungos nuomone, šiuo metu tiesiog sąžininga būtų ir kitoms tarnyboms prisidėti prie Valstybę ištikusios krizės suvaldymo.

„Policijos pareigūnai neatsisako padėti, tačiau jų manymu, jog jie turėtų atliktų tik policijai būdingas funkcijas. Pasienio ruožo apsaugą, maisto dalinimą ir kitą socialinę pagalbą nelegaliems migrantams, turėtų atlikti už tai atsakingos institucijos ir nevyriausybinės organizacijos“, - kalbėjo profesinės sąjungos pirmininkė R.Katinienė.

Susitikime su vidaus reikalų viceministru taip pat aptartas ir finansavimo klausimas.

Kadangi policijos pareigūnai yra pasitelkiami iš Reagavimo ir Veiklos padalinių, ženkliai išauga darbo krūvis likusiems kolegoms, todėl, R.Katinienės nuomone, turėtų būti mokami priedai už padidėjusį darbo krūvį, o visi papildomi kaštai Policijai turėtų būti kompensuojami iš Vyriausybės rezervo lėšų.

Susitikime su viceministru V.Dmitrijev, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė kėlė ir dėl Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2021-07-01, kai apylinkės teismams perdavus funkciją ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, neišspręstą finansavimo klausimą.

Įstatymo pataisoms įgyvendinti, anot R.Katinienės, planuojama įsteigti Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius ir 118 naujų pareigybių, nes perėmus iš teismų funkciją, policija perėmė ir kelis tūkstančius papildomų administracinių bylų.

Profesinės sąjungos nuomone, įstatymo įgyvendinimui visiškai nepasirengta, nes nuo liepos 1 d. įsigaliojus įstatymui, eilinį kartą darbo krūvis ir atsakomybė nagrinėti sudėtingesnes administracinių nusižengimų bylas buvo pavestas Veiklos skyriaus pareigūnams.

LPPS pirmininkės siūlymu, turi būti išspręstas klausimas dėl papildomų lėšų skyrimo naujų pareigybių steigimui, o finansavimo šaltinis galėtų būti perskirsčius biudžetą iš teismams skirtų asignavimų.

Viceministrui buvo priminta, kad Vidaus reikalų ministerijoje yra įstrigusios Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo projektas, kuris leistų išspręsti Vilniaus apsk. VPK mažėjantį dirbančių pareigūnų skaičių. Viena iš tokių siūlomų priemonių yra didesnio butpinigių dydžio nustatymas pareigūnams, pabaigusiems mokslus ir paskirtiems į pareigas Vilniaus mieste.

Bình luận


Kitos naujienos

bottom of page