top of page

Po profsąjungos pastabų Medicinos centras keičia sveikatos tikrinimo tvarką

Beveik prieš 2 savaites, iš pareigūnų gavusios nusiskundimų, profesinės sąjungos kreipėsi į VRM dėl pareigūnų sveikatos patikrinimo sustabdymo. Vidaus reikalų ministerija priėmė sprendimą pareigūnų sveikatos patikrų nenutraukti ir užtikrinti saugias sąlygas jų metu. Tačiau netrukus po to kai informaciją apie VRM sprendimą paskelbėme profesinių sąjungų interneto svetainėse, įstaigų intranete ir kt, Lietuvos policijos profesinę sąjungą vėl pasiekė pareigūnų skundai, kad situacija nepasikeitė, iš skirtingų tarnybų atvykę pareigūnai prie gydytojų kabinetų būriuojasi, nesilaikoma saugių atstumų, dėl to kyla didelė tikimybė užsikrėsti Covid-19.Pasak Romos Katinienės, siekdama, kad pareigūnų sveikatos patikrinimai būtų saugūs, profesinė sąjunga pakartotinai kreipėsi į VRM viceministrą bei Medicinos centro vadovą ir paprašė aiškiai reglamentuoti bei užtikrinti saugias sveikatos patikrinimų sąlygas, nustatant besitikrinančių sveikatą pareigūnų srautus ir kt.

Po pakartotinio profesinės sąjungos kreipimosi, Medicinos centro direktorius ėmėsi iniciatyvos ir skubiai nurodė parengti tvarką.

Laikinai vykdanti LR VRM Medicinos centro Organizacinio skyriaus vedėjos pareigas Aistė Jakutytė informavo, jog į profesinės sąjungos pateiktas pastabas atsižvelgta ir nuo š.m. lapkričio 30 d. pakoreguota priėmimo į profilaktinius sveikatos patikrinimus tvarka. Į profilaktinius sveikatos patikrinimus ketinama priimti po 15 asmenų. Tik jiems baigus sveikatos patikrinimą kviečiama kita grupė. Vienos grupės pareigūnų sveikatai patikrinti planuojama skirti apie 1,5 val. Apie atvykimo laiką iš anksto bus informuojami įstaigų atsakingi asmenys.

Kaip informavo Medicinos centro atstovė, į profilaktinius sveikatos patikrinimus priimami tik tie asmenys, kurie buvo iš anksto užregistruoti Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinėje registracijos sistemoje.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page