top of page

Pertvarka pristatyta Kauno policijos pareigūnams

Antradienį Kauno policijos pareigūnams iš Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus, Patrulių rinktinės ir Kelių policijos, departamento vadovybė dar kartą pristatė pokyčius dėl Reagavimo padalinių pertvarkos bei stengėsi atsakyti į pareigūnų užduotus klausimus.Pareigūnai, kaip galimas pertvarkos rizikas, įvardino reagavimo pajėgų trūkumą, padidėjusį darbo krūvį, prastesnę darbo kokybę, ilgesnį reagavimo ir įvykio forminimo laiką, didesnę klaidų tikimybę.

Susitikimo metu dalyvavę profesinių sąjungų atstovai - Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė ir Vilniaus miesto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda - išsakė poziciją, kad Reagavimo padalinių pertvarkai nepritaria, nes jai yra nepasirengta. Taip pat pabrėžė, kad esant įtemptai geopolitinei situacijai, daryti pertvarkas ir kelti įtampas didžiausioje teisėsaugos institucijoje ir viename iš pagrindines funkcijas atliekančių padalinių yra netinkamas laikas.

Profesinių sąjungų atstovų nuomone, esant didžiuliam nekomplektui šiuose dviejų didžiųjų miestų padaliniuose, pirmiausia reikia spręsti etatų užpildymo problemą, tinkamai, nemanipuliuojant skaičiais, paskaičiuoti krūvius ir priimti sprendimus dėl teisingo apmokėjimo pareigūnams, dirbantiems net kelis kartus didesniu darbo krūviu nei kituose miestuose.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, nors nuomonės dėl pertvarkai pasirinkto laiko ir kitų sąlygų būtinų pokyčiams įgyvendinti, profesinės sąjungos ir toliau sieks susitarimų ir sprendimų:

ü dėl skirtingų darbo krūvių sureguliavimo - naujai steigiamose Reagavimo valdybose pareigybių skaičių nustatant ne pagal šiuo metu užimtų pareigybių skaičių, o pagal vykdomų funkcijų apimtis ir darbo krūvį ;

ü teisingo darbo užmokesčio kelis kartus didesniu darbo krūviu dirbantiems pareigūnams;

ü minimalaus Veiklos padalinių pasitelkimo reagavimo funkcijai vykdyti ( pvz. ne daugiau kaip 10%), o ją viršijus, mokėti priedą;

ü Reagavimo valdybos prilyginimo specializuotam padaliniui.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page