top of page

Pensijų reguliavimo pakeitimui LPPS nepritaria

Pirmadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatė pasiūlymus korekcijoms dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų reguliavimo pakeitimo. Lietuvos policijos profesinė sąjunga ( LPPS) nuosekliai laikosi savo pozicijos ir nepritaria įstatymo pakeitimams.Deklaruojama, kad pensijų įstatymo pakeitimo tikslas - ilgiau pareigūnus išlaikyti tarnyboje. LPPS nuomone, statutinę tarnybą patrauklia ir motyvuojančia reikia daryti kompleksiškai - skiriant pakankamą finansavimą darbo užmokesčio augimui, išlaikant jau esamas ir stiprinant naujomis socialinėmis  garantijomis, užtikrinant orias ir saugias darbo sąlygas, aktyviai sprendžiant vidines įstaigų problemas, kaip mobingas, dvigubi standartai ir t.t., o ne priverstinėmis priemonėmis, siekti išlaikyti pareigūnus tarnyboje.

Šios Vyriausybės negebėjimas tinkamai komunikuoti ir praktikuojant įstatymų priėmimą „buldozerio" principu ( kaip buvo su Vidaus tarnybos statutu ), pateikus pensijų įstatymo projektą, jau sukėlė neigiamus atgarsius statutinėje tarnyboje ir padarė žalą, nes dalis pareigūnų, nelaukdami įstatymo pataisų, jau priėmė sprendimus ir paliko tarnybą. Policijoje per 2023 m. atleistų/ priimtų pareigūnų santykis buvo 450/416, tai 2024 m. per 4 mėn. - 200/71. Nemaža dalis išeinančių pareigūnų, kaip priežastį nurodė pensijų įstatymo projektą.

LPPS raudona linija išlieka projekte esantis naujas kriterijus - galimybė išeiti į pensiją nuo 55 metų amžiaus. Mūsų pozicija, kad turi būti vertinamas pareigūno tarnybos stažas, o ne amžius. Vienas iš argumentų- pareigūnų sveikata. Po CMEK išvadų 2022 m. atleisti 33 policijos pareigūnai, 2023 m.- 62, o 2024 m. I ketv.- 19.

Apibendrinant įstatymo projektą, manome, kad jis statutinės tarnybos nepadarys labiau motyvuojančios ir patrauklios, o sukels priešingą efektą ir krizę dėl pareigūnų trūkumo statutinėse įstaigose. Nes pagal dabartines tendencijas panašu, kad pareigūnai turintys ištarnautą laiką ir galimybę išeiti į pensiją, ja pasinaudos. Naujas pensijų įstatymo projektas turi būti motyvuojantis, o ne demotyvuojantis ne tik dirbantiems, bet ir naujai ateinantiems pareigūnams.
Comments


Kitos naujienos

bottom of page