top of page

Pareigūnams už papildomą darbą pandemijos metu bus atlyginta

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija vasarį kreipėsi į Vyriausybę, prašydama skirti papildomų lėšų policijos pareigūnų ir pasieniečių darbo užmokesčiui už darbą 2021 metų sausio ir vasario mėnesiais, įgyvendinant COVID-19 pandemijos valdymo priemones.

Kaip informavo Finansų ministerija, jog pareigūnams, vykdžiusiems karantino režimo, laikymosi kontrolę, priemokoms, mokėjimams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą 2021 metų sausio mėnesį kompensuoti, š.m. vasario 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 105 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Vidaus reikalų ministerijai papildomai buvo skirta 2 331,4 tūkst. eurų.


Šios lėšos, anot Vidaus reikalų ministerijos, pareigūnų, vykdžiusių karantino kontrolę priemokoms, mokėjimams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą 2021 metų sausio mėnesį kompensuoti, buvo paskirstytos VRM statutinėms įstaigoms, remiantis jų pateiktais duomenimis dėl karantino režimo laikymosi kontrolės taip:

Policijos departamentui prie VRM – 1757,1 tūkst. eurų;

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM – 492,3 tūkst. eurų;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM – 69,9 tūkst. eurų;

Viešojo saugumo tarnybai prie VRM – 6,8 tūkst. eurų;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie VRM – 5,3 tūkst. eurų.


Gavusi Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie statutinių įstaigų pareigūnų ir kitų darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių valdant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą ir vykdančių karantino režimo laikymosi kontrolę pagal Vyriausybės nustatytas priemones, faktiškai patirtas darbo užmokesčio išlaidas už vasarį, Finansų ministerija Vyriausybei teiks siūlymus dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo patirtoms išlaidoms kompensuoti bei atkreipė dėmesį, jog atitinkamas lėšas numatoma skirti ir toliau, kol bus vykdoma karantino režimo kontrolė.


Anot vidaus reikalų viceministro Vitalijaus Dmitrijevo, duomenys apie 2021 m. vasario mėnesį patirtas (pagal gautus faktinius duomenis) išlaidas darbo užmokesčiui už darbą karantino laikotarpiu iš VRM statutinių įstaigų bus renkami ir teikiami Finansų ministerijai 2021 m. kovo mėnesį.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page