top of page

Pareigūnams trūksta kantrybė: jaučiasi persekiojami ir nepakankamai vertinami

Lietuvos policijos profesinės sąjungos išplėstinio tarybos posėdžio, įvykusio rugpjūčio 24 dieną, metu buvo prieita prie išvados: Policijos departamento Imuniteto valdybos veiklos metodai neatitinka minėto departamento vadovybės deklaruojamos politikos. Pareigūnams neteikiama ar teikiama nepakankama psichologinė, su sveikatos atkūrimu, reabilitacija susijusi pagalba. Kad pareigūnai, o ypač – jauni išvengtų tam tikrų klaidų, nedirbama prevenciškai, neužtikrinama pareigūnų gynyba, vyraujančios „priemonės“ yra persekiojimas ir baudimas.


Posėdžio metu aptarti pareigūnų persekiojimo faktai, tarp kurių – ir persekiojimas, neteisėtai pasitelkiant kriminalinės žvalgybos metodus. Taip pat žinomi faktai, kad prieš jaunus, savo pareigas atlikusius pareigūnus panaudotos jų pasitikėjimą savimi ir profesija galinčios pakirsti ir sužlugdyti ateitį priemonės – pradėti ikiteisminiai tyrimai. Nors, Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) manymu, tam nebuvo pakankamo pagrindo.Pareigūnams trūksta kantrybė: už visuomenės saugumą bene labiausiai atsakingos profesijos atstovai jaučiasi nepakankamai suprasti ir vertinami savo darbdavių.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė teigė, jog dėl Imuniteto valdybos pareigūnų veiksmų nuo šių metų pradžios ne kartą kreipėsi į Policijos departamento vadovybę. Buvo informuotas tiek policijos generalinis komisaras, tiek jo pavaduotojai. Nepaisant to, anot profsąjungos pirmininkės, Imuniteto valdybos veiksmai pareigūnų atžvilgiu dar labiau suagresyvėjo.

Posėdžio metu kaip labiausiai stebinantys ir visiškai nepriimtini (tačiau būdingi sistemai) buvo išskirti keli LPPS žinomi pareigūnų persekiojimo atvejai. Klaipėdos apskrityje tęsiasi psichologinis smurtas ir persekiojimas vieno tyrėjo atžvilgiu, siekiant priversti jį palikti tarnybą. Pareigūnas per ilgus darbo metus nėra sulaukęs „labai gero“ darbo įvertinimo, nors rimtų pažeidimų jo darbe nenustatyta. Tuo metu prieš jį pasitelktos ne tik įvairios valstybės institucijos, bet ir kriminalinius nusikaltėlius sekti turintys pareigūnai. Priežastimi priekabiauti prie policininko tapo neva per ilgai tęsiamas nedarbingumas bei reabilitacija dėl kelio menisko traumos; pareigūno mėginimas parduoti asmeninius panaudotus daiktus traktuotas kaip individuali veikla ir kita. Dar vienas kito Lietuvos regiono pareigūnas sulaukė persekiojimo už tariamą nemandagų elgesį su pažeidėju, nors profesinė sąjunga, įvertinusi vaizdo įrašus, tokio fakto neįžvelgė. Du jauni, nė metų neišdirbę policijos pareigūnai sulaukė ikiteisminio tyrimo, ir tai gali būti pabaiga ne tik jų karjerai, bet ir nepriekaištingai biografijai, jei tyrimas pasiektų teismą ar būtų nuteisti... Įvertinus pateiktą faktinę medžiagą, matyti, kad pareigūnai atvyko į vyriškio, pranešusio, jog ką tik nužudė savo žmoną, namus. Moteris aptikta be gyvybės ženklų, įtariamasis atsisakė rengtis, autis batus ir vykti į policijos komisariatą, nevykdė pareigūnų reikalavimų. Pastarieji galimai grubiau išvedė moterį nužudžiusį asmenį, šis dėl jų elgesio skundo nepateikė. Imuniteto valdybos pareigūnai, įvertinę įrašus, pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Imuniteto valdybos paskirtis, pirmiausia, yra kova su pareigūnų korupcija bei nusikaltimais. Persekiojimas dėl neegzistuojančių arba menkų prasižengimų, pasak Romos Katinienės, nedidina profesijos prestižo, nepritrauks naujų pareigūnų į trūkstamas darbo vietas, o priešingai – juos atbaidys.

„Jei Policijos departamento požiūryje į pareigūnus bei Imuniteto valdybos veikloje neįvyks pokyčių, jei nebus užtikrinama pareigūnų gynyba, pagalba jiems ir prevencinis darbas, kad pažeidimai nevyktų, jei ir toliau bus žlugdomi jauni žmonės, profesinė sąjunga pasiryžusi viešinti pareigūnų persekiojimo atvejus“, – tvirtino LPPS pirmininkė.

LPPS taryboje nutarta, kad, nepavykus rasti bendrų, abiem pusėm priimtinų sprendimų, galimos ir protesto akcijos.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page