top of page

Pareigūnams šiuo metu aktualiausias klausimas - metiniai vertinimai

Kovo mėnesį, Lietuvos policijos profesinėje sąjungoje ( toliau- LPPS), nariams aktualiausias klausimas - metinis pareigūnų vertinimas. LPPS teisininkas įvairiais klausimais, susijusiais su metiniais vertinimais - dėl procedūrų, metinių užduočių atlikimo ir įvertinimo, tiesioginio vadovo pasiūlymų - narius konsultavo daugiau kaip dvidešimt kartų.Vertinimo komisijose Klaipėdos, Šiaulių ir Kauno apskričių policijos įstaigose dalyvavo LPPS deleguoti atstovai. Jose narių interesams taip pat atstovavo LPPS teisininkas.

Rezultatai:

- 2 nariams tiesioginių vadovų vertinimai komisijose pakeisti- vienam pareigūnui iš patenkinamai į labai gerai, nustatant didesnį pareiginės algos koeficientą, antram iš patenkinamai į gerai;

- 1 nariui, paliktas tiesioginio vadovo vertinimas gerai, tačiau nustačius problemas padalinyje, priimti sprendimai dėl mikroklimato bei sutarta dėl individualių sprendimų;

- 2 nariams, tiesioginių vadovų įvertintiems labai gerai, bet nesutikus su pasiūlymais: vienu atveju, nustačius procedūrinius pažeidimus, priimtas sprendimas metinio vertinimo pokalbį atlikti dar kartą, antru atveju paskatinti ne 3 papildomomis atostogų dienomis, o 6.

Buvo pasiektas ir rekordas - vienos pareigūnės, nesutikusios su tiesioginio vadovo vertinimu, tarnybinės veiklos vertinimo procedūra komisijoje užtruko net 6 valandas.

LPPS pirmininkės Romos Katinienės nuomone, pareigūnų metinių vertinimų kultūra keičiasi. „Norėtųsi greitesnio progreso tiek vadovų mąstyme, tiek pačių pareigūnų, tačiau kad ir nedideliais žingsneliais, judame į priekį. Atsiranda vis daugiau apskričių vadovų, komisijos narių, kurie įsigilina į pareigūnų išsakomas problemas, ieško geriausių sprendimų savo įstaigos pareigūnams bei jų motyvacijai didinti. Pozityviai nuteikia pareigūnai, kurie nesutikdami su tiesioginių vadovų sprendimais, kreipiasi į komisiją ir argumentuotai stengiasi jį pakeisti. Kuo daugiau tokių pareigūnų, tuo organizacija sveikesnė. Jie motyvuoja visą mūsų komandą. Kai pasako, kad yra problema, mes kartu ieškome geriausio sprendimo ir sprendžiame“, - sakė R.Katinienė.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page