top of page

Pareigūnai mokėsi derėtis su darbdaviu

Rugpjūčio 7 dieną Klaipėdoje vyko apskritojo stalo diskusija - mokymai „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, kuriame dalyvavo Klaipėdos apskrities pareigūnai.Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, apskritojo stalo diskusijoje daug dėmesio skirta Šakos kolektyvinės sutarties projektui ir šiuo metu vykstančioms deryboms.

Diskusijos–mokymų dalyviams buvo pristatyti svarbiausi profsąjungos siūlymai. Vienas jų – konsultuotis ir tartis su profesinėmis sąjungomis dėl biudžeto ir numatomų asignavimų poreikio darbo užmokesčiui bei teikti informaciją apie finansinę padėtį. Taip pat siūloma, jog sutaupytos darbo užmokesčio lėšos būtų skiriamos darbuotojų motyvacijai didinti, suderinus su profesine sąjunga. Siekiama, kad Šakos sutartyje būtų įtvirtinta nuostata, jog privaloma informuoti profesinę sąjungą apie rengiamus teisės aktus, susijusius su darbuotojų darbo, profesinių, ekonominių, socialinių ir garantijų keitimais ir kt.

Siekiama, kad sutartyje būtų numatyta papildomomis atostogomis ir išmokomis skatinti 10,15, 20, 25,30 metų įstaigoje išdirbusius pareigūnus; numatyti ne mažesnį kaip 15 proc.priedą už papildomų užduočių atlikimą ir įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

Profsąjunga siekia, jog pareigūnams nebūtų taikoma materialinė atsakomybė, jei jų veiksmuose nebuvo tyčios, taip pat – jog tarnybiniai automobiliai, su kuriais patruliuojama, būtų drausti KASKO draudimu ir daug kitų, pareigūnams naudingų pasiūlymų.

Diskusijoje dalyvavusieji Klaipėdos AVPK LPPS nariai pritarė LPPS derybinei pozicijai, kad sutartyje privalo būti atskiras socialinių paslaugų paketas profesinės sąjungos nariams, sutarta dėl prioritetinių sutarties punktų ir sąlygų.

Anot R.Katinienės, Šakos kolektyvinė sutartis be socialinių paslaugų paketo profsąjungos nariams būtų tik formali ir profesinei sąjungai nereikalinga.

„Teikdami pasiūlymus Šakos sutarčiai siekiame, kad ji būtų efektyvus instrumentas reguliuoti darbo bei su juo susijusiems santykiams tarp darbuotojo ir darbdavio“, - sakė LPPS pirmininkė.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page