top of page

Pareigūnai kaip ir visi piliečiai turi konstitucinę teisę reikšti savo nuomonę

Lietuvos policijos profesinė sąjunga paskutiniu metu pastebėjusi ir gavusi informacijos apie tai, jog vadovai, prašo pareigūnų ir darbuotojų ištrinti komentarus ar viešai išreikštą nuomonę, tam tikrais klausimais socialiniuose tinkluose, kuriais kritikuojami valdžios sprendimai arba išsakomas nepalankus požiūris vienam ar kitam politiniam veikėjui, nori priminti nariams kokių teisių ir pareigų jie turi.Ar politinio neutralumo principas reiškia draudimą reikšti nuomonę ir į kitus su šia situacija susijusius klausimus atsako ir paaiškina Lietuvos policijos profesinės sąjungos teisininkas:

„Politinio neutralumo principas yra įtvirtintas Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kuris reiškia, jog pareigūnas privalo, nepaisydamas asmeninių politinių pažiūrų, nešališkai tarnauti žmonėms ir teisėtai valstybės valdžiai, nedalyvauti politinių partijų ar politinių organizacijų veikloje. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018-08-02 įsakymu Nr. 5-V-706 patvirtinto Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso 5 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog Policijos darbuotojų veiklos ir profesinė etika yra grindžiama šiais veiklos ir elgesio principais: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, atsakomybės, lojalumo, nesavanaudiškumo, sąžiningumo, nešališkumo, padorumo, politinio neutralumo, pavyzdingumo, viešumo ir skaidrumo. Akivaizdu, jog politinio neutralumo principo turi būti laikomasi pareigūno veikloje, t.y. priimant sprendimus ar atliekant veiksmus. Politinio neutralumo principo privalomas laikymasis pareigūno asmeniniame gyvenime yra absoliučiai nepagrįstas. Pareigūnas, kaip ir bet kuris kitas Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę turėti savo įsitikinimus ir laisvai juos reikšti (LR Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalis). Tokia teisė gali būti ribojama tik įstatymais ir tik tada, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, ar ginti konstitucinei santvarkai. Policijos pareigūnas laisvu nuo darbo metu, gali dalyvauti bet kuriame mitinge, eitynėse, susirinkime, jeigu jo neorganizuoja konkreti politinė partija ar politinė organizacija.

Vidaus tarnybos statuto 24 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog pareigūnui draudžiama būti politinių partijų ar politinių organizacijų nariu, dalyvauti jų veikloje. Šio draudimo pažeidimas taip pat reikštų ir politinio neutralumo principo pažeidimą. Pareigūnas rinkimų agitacijos kampanijos metu negali viešai reikšti savo politinių įsitikinimų, reklamuoti kandidatų, nes tokie veiksmai būtų traktuojami kaip rinkiminė agitacija ir dalyvavimas politinės partijos ar politinės organizacijos veikloje, tačiau ne rinkiminės agitacijos kampanijos metu pareigūnai be jokių apribojimų gali laisvai reikšti savo nuomonę bei politinius įsitikinimus, kol tai nėra susiję su jų pareigų vykdymu.

Profesinė sąjunga primena, kad nors ir pareigūnai turi teisę turėti savo įsitikinimus ir laisvai juos reikšti, bet tą daryti jie privalo nepažeisdami kitų asmenų garbės ir orumo, todėl Profesinė sąjunga tikisi, jog vadovai nepersekios policijos pareigūnų už tai, kad jie turi savo įsitikinimus ir juos viešai reiškia, kai tokie veiksmai nepažeidžia kitų asmenų teisių“.

Lietuvos policijos profesinė sąjunga konsultuos ir gins savo narius , jei jų teisės bus pažeistos.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page