top of page

Papietauti galės ir tie pareigūnai, kurie negali palikti darbo vietos

Policijos pareigūnai ar darbuotojai, kurie iki šiol, dėl darbo specifikos negalėjo palikti darbo vietos, kad papietautų, galės pavalgyti darbo laiku, o šis laikas bus įskaitomas į darbo laiką. Generalinio komisaro įsakyme akcentuota, kad laiko pavalgyti nebus galima naudoti savo nuožiūra, pareigūnas negalės palikti darbo vietos ir privalės vykdyti savo funkcijas.Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, klausimas, kad pareigūnams negalintiems palikti tarnybos vietos, pietų laikas būtų įtrauktas į darbo laiką, kai dėl darbo specifikos negalima palikti darbo vietos, buvo keliamas ne vienerius metus. Dėl šios nuostatos buvo pasiektas susitarimas derantis dėl kolektyvinės sutarties, o vykdant įgyvendinimo planą - sutarta dėl pareigybių sąrašo, kuriems pareigūnams ar darbuotojams bus taikomas šis susitarimas.

Lietuvos policijos generalinis komisaro įsakymu „ Dėl pareigybių, kurias užimantys pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dėl darbo sąlygų negali palikti darbo vietos pertraukos metu, sąrašo sudarymo“, sudarė pareigybių sąrašą, kurių pareigūnai ar darbuotojai dėl darbo sąlygų negali palikti darbo vietos pertraukos metu ir nustatė, kad šias pareigas einantys žmonės, gali pavalgyti darbo laiku, šį laiką įskaitant į darbo laiką, per kurį draudžiama palikti darbo vietą ir naudoti jį savo nuožiūra, darbuotojas turi būti pasirengęs vykdyti savo funkcijas.

Generalinio komisaro įsakymu taip pat nustatyta, jog šio įsakymo 1 punkte neįvardintas pareigybes užimantiems pareigūnams ir darbuotojams, kurie dėl tarnybinės užduoties vykdymo negali palikti darbo vietos pietų pertraukos metu, pertrauka suteikiama vėliau, bet ne vėliau kaip po 5 valandų nuo darbo laiko pradžios arba sudaroma galimybė pavalgyti darbo metu, įskaitant šį laiką į darbo laiką.

Apskričių policijos komisariatų viršininkai įpareigoti užtikrinti, kad vadovaujantis sudarytu sąrašu, būtų parengti ir sudaryti konkrečių pareigybių, kurias užimantys pareigūnai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dėl darbo sąlygų negali palikti darbo vietos pertraukos metu, sąrašai pagal struktūrinius padalinius ir suderinti su Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdyba.

Generalinio komisaro įsakymu patvirtintame pareigūnų ir darbuotojų sąraše yra ir pareigūnai vykdantys operatyvinės grupės, viešosios tvarkos užtikrinimo, areštinių apsaugos, konvojavimo, kriminalistinių tyrimų funkciją ir kt.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page