top of page

Neeilinių metinių vertinimų tikslas – paskatinti darbuotojus

Vakar profesinių sąjungų, taip pat ir LPPS, atstovams Policijos departamente buvo pristatytas Lietuvos policijos vadovybės sprendimas, atlikti neeilinius vertinimus ir paskatinti geriausius rezultatus pasiekusius pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.


Policijos departamento vadovybė atsižvelgė į LPPS siūlymus, kad būtų laikomasi teisės aktų, kuriama motyvacinė sistema ir atsižvelgiant į finansines galimybes, atliekami neeiliniai pareigūnų vertinimai.

Sprendimas dėl neeilinių vertinimų ateinantį trečiadienį dar turi būti patvirtintas Policijos taryboje. Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, buvo atsižvelgta tiek į profesinės sąjungos, tiek į Policijos įstaigų vadovų siūlymus Policijos taryboje, 2,4 mln. eurų tolygiai paskirstyti visoms policijos įstaigoms, proporcingai, atsižvelgiant į užimtas pareigybes. Pagal esamas finansines galimybes, neeilinius metinius vertinimus planuojama atlikti 1600 policijos darbuotojų, pakeliant pareiginės algos koeficientą 0,5. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir pasiekusiems geriausius rezultatus taip pat bus keliamas pareiginės algos koeficientas. Neeiliniai vertinimai, laikantis numatytų reikalavimų dėl terminų ir tvarkos, karjeros valstybės tarnautojams turės būti atlikti iki spalio 1 d., statutinių pareigūnų, kurių yra gerokai daugiau, neeiliniai vertinimai gali užtrukti šiek tiek ilgiau.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page