top of page

M. Baršys: „Ir toliau tobulinsiu veiklą, kelsiu ambicingus tikslus"

Lygiai prieš metus Kauno apskrities policijai pradėjo vadovauti tuomet atranką laimėjęs Mindaugas Baršys. Naujasis vadovas, kurio darbų pradžią, tarsi, turėjo apsunkinti tiek tai, kad prieš tai vadovavo kur kas mažesnei apskričiai, tiek ir tai, kad šalį dar vis kaustė pandemija, rodos, turėjusi nubrėžti gilią takoskyrą jo pažinčiai su kolektyvu, vertinant pirmuosius metus Kaune ir Kauno apskrityje, sako, jog viskas susiklostė priešingai.Aplinka pozityvumu „įkvėpė“ mažai

Kalbant su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) viršininku, kokie, visgi, buvo tie pirmieji metai, stojus vadovauti Kauno apskrities policijai, ir ko tikėjosi jis, pastarasis paatviravo: „Daugelis aplinkinių dvejojo ir bandė nuteikti, kad man, atėjusiam iš mažos apskrities, čia bus labai sunku. Taip, neneigsiu, lengva tikrai nebuvo, tačiau tikėdamasis blogiau, atėjęs supratau, kad yra kur kas geriau.“. Apibendrinant, kaip sekėsi šiais pirmaisiais metais, vadovas išlieka lakoniškas: „Vertinant tai, kokie tais metais iššūkiai buvo apskritai, manau, kad sekėsi gerai. Žinoma, visada norisi geriau, tad tikrai dar turiu ką kartu su kolektyvu nuveikti“.


Kelia aukštus tikslus ir uždavinius tiek sau, tiek kolektyvui

Kiekvienos policijos įstaigos vadovui pats svarbiausias ir pagrindinis tikslas – turimais resursais įgyvendinti policijos uždavinius, kurie įvardinti Policijos įstatyme. „Todėl mano, kaip naujo vadovo, pagrindiniai tikslai, siekiant įgyvendinti nustatytus uždavinius, buvo, visų pirma, išanalizuoti esamą padėtį Kauno apskrityje, čia esančias bei kylančias grėsmes ir pagal tai nustatyti prioritetus tiek metams, tiek ir ilgesniam laikotarpiui“. Pasak vadovo, pačioje pradžioje buvo svarbu veiklos planavimą, valdymą ir atsiskaitymą už rezultatus padaryti suprantamą kiekvienam, nes tik taip ateityje, jo nuomone, galima įsivardinti, kas nesiseka ir laiku pasitaisyti. „Apskritai darbe stengiuosi vadovautis sisteminiu mąstymu – problemas sprendžiu ir sprendimus priimu ne momentiškai, ne pavieniui, o į visa tai žvelgiu sistemiškai, apžvelgdamas visumą. Natūralu, to tikiuosi ir iš komandos.“, - pripažindamas, kad tai pavyksta ne visada.


Prioritetinių sričių nemažai

Praėjus nepilnai trims mėnesiams nuo pirmosios darbo dienos, naujajam vadovui teko itin atsakinga užduotis – nustatyti Kauno apskrities policijos prioritetines darbo sritis. „Policijos pareigūnams svarbios visos sritys, norisi užkardyti kuo daugiau nusikalstamų veikų, kad mūsų gyventojai išties jaustųsi saugiai. Tačiau, natūralu, kažkurioms nusikalstamoms veikos turime skirti didesnį dėmesį, telkti jų užkardymui ir išaiškinamumui didesnes pajėgas.“, - aiškina M. Baršys. Šiais metais tarp prioritetinių Kauno apskrities policijos pareigūnų vykdomų sričių – sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimo gerinimas, narkotinių medžiagų platinimo taškų aiškinimasis, vagysčių iš/nuo automobilių mažinimas ir tokių nusikalstamų veikų išaiškinamumo didinimas, kompleksinių priemonių eismo saugumo didinimui diegimas, siekiant mažinti žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių, ekonomikos reiškinių kontrolė, korupcijos rizikų suvaldymas ir aktyvi prevencinė veikla. „Darbų ir tikslų, kuriant saugesnę aplinką tikrai daug. Daugelyje sričių žvelgiame ir dirbame kompleksiškai – deriname ne tik prevencinius veiksmus, darbą karštais pėdsakais, bet ir darbą su asmenimis, kurie vykdo įvairaus pobūdžio nusikalstamas veikas, bei darbą tose vietose, kuriose gauname daugiausiai pranešimų iš pačių gyventojų, kad ateityje situacija galėtų kisti.“, - apie intensyvų kasdienį pareigūnų darbą kalba vadovas.


Nusikalstamumas Kaune hiperbolizuojamas

Kalbant apie tai, ar Kaunas saugus miestas, metus šiai apskričiai vadovaujantis M. Baršys šypteli: „Mitų, nuomonių bei įsitikinimų girdėjau ir girdžiu tikrai visokių. Tačiau dauguma jų – hiperbolizuoti. Kaunas, sakyčiau, niekuo neišsiskiria iš kitų didmiesčių, atsižvelgiant į nusikalstamų veikų skaičių, teritorijos dydį ir gyventojų tankumą“. Išties šiais metais Kauno apskrityje stebimas užregistruotų veikų mažėjimas, per 9 šių metų mėnesius jų registruota ko ne penktadaliu mažiau. Nusikalstamų veikų išaiškinimas, nors ir neženkliai, tačiau taip pat auga. „Analizuodami ir vertindami nusikalstamų veikų rūšis, pastebime, kad mūsų apskrityje šiuo metu ketvirtadaliu sumažėjo turto sunaikinimo ar sugadinimo atvejų bei vagysčių, penktadaliu mažiau įvykdyta vagysčių iš/nuo automobilių, beveik trečdaliu sumažėjo vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas ir nežymių sveikatos sutrikdymų, perpus mažiau fiksuota plėšimo atvejų. Taip pat mažėja sukčiavimo atvejų bei atvejų, kuomet transporto priemones vairuoja neblaivus (virš 1,5 prom.) asmuo. Deja, tačiau pastebime ir kai kurių nusikalstamų veikų augimą. Ypač išaugo neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis atvejų skaičius, tiek turint tikslą jas platinti, tiek ir be tikslo jas platinti. Tai ypatingai latentinė nusikalstama veika, kurios atvejų skaičiaus augimas rodo tai, kad skirtas didesnis dėmesys duoda rezultatų ir policijos darbas šioje srityje gerėja.“, - ramina policijos viršininkas, pridurdamas, kad tarp augančių nusikalstamų veikų skaičiaus fiksuojamos ir kitos veikos, kurioms šiais metais skiriama daugiau dėmesio – apgaulingas apskaitos tvarkymas, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas ar neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų gaminimas, laikymas bei gabenimas. „Daugėja ir tokių nusikalstamų veikų, kurių anksčiau būta tik pavienių atvejų. Tai viešosios tvarkos pažeidimai, kuomet santykius gatvėje aiškinasi vairuotojai, taip pat atsiranda ir naujų sukčiavimo formų, kai gyventojams siūloma investuoti turimus pinigus. Tad ir mes turime turime eiti tik pirmyn – toliau telksime pajėgas, strateguosime, ieškosime būtų ir, žinoma, kviesime ir pačius gyventojus prisidėti kuriant saugesnę aplinką.“, - teigia M. Baršys, apeliuodamas į tai, koks svarbus ir gyventojų indėlis informuojant policijos pareigūnus ir padedant užkardyti nusikalstamas veikas.


Pandemija nesutrukdė kurti santykį tiek su darbuotojais, tiek su savivaldomis ar kitais socialiniais partneriais

Užėmus naujas pareigas šalį kaustė pandemija, kuri, rodos, turėjo turėti didelę įtaką, blogąja prasme, mezgant santykį ir su kolektyvu, ir su savivalda, ir su kitais socialiniais partneriais. „Situacija išties buvo sudėtinga, tačiau norint, viskas įmanoma. Naujas kasdienio gyvenimo virsmas parodė, kad turime ieškoti ir galime naudotis įvairiomis formomis, kuriant santykį ir ryšį. Savo dienotvarkėje skyriau daug laiko darbui kartu su kitais, problemų sprendimo ieškojimui, betarpiškam įvykių tyrimui, taip pat lankantis ar nuotoliu, vaizdo konferencijos pagalba, geriant kavą ir padėkojant už darbą.“, - pirmuosius mėnesius pamena M. Baršys. Skirtingai nei su kolektyvu, su savivaldų atstovais bei socialiniais partneriais susitikimai vyko kiek kitokiu intensyvumu, tačiau, pasak vadovo, jie buvo produktyvūs, džiuginantys ir padėję atrasti ryšį. „Tokio savivaldų vadovų požiūrio į saugumą ir jo užtikrinimą, koks jis yra Kauno apskrityje, tikriausiai, galėtų pavydėti ne vienas. Esame lygiaverčiai partneriai gvildenant idėjas ir sprendžiant problemas.“, - bendrais darbais ir naujais projektais su savivaldybėmis džiaugiasi vadovas. Gerą santykį konstruktyviam bendradarbiavimui pavyko užmegzti ir su kitų Kaune esančių teisėsaugos institucijų, profesinių sąjungų vadovais.


Naujos tradicijos bei vizijos

Stojęs už Kauno apskr. VPK vairo M. Baršys į kasdienę komunikaciją įnešė ir naujų vėjų – kaip ir minėjo, jis vyksta padirbėti, skirdamas tam visą dieną, nutolusiuose komisariatuose, už darbus ir pasižymėjimus kviečia kartu išgerti kavos, bendruomenė kiekvieną mėnesį nauja forma sulaukia ir aktualiausių žinių, galėdama skaityti naujienlaiškį. Kalbant apie tai, ko kadencijos eigoje iš savo vadovo dar gali tikėtis darbuotojai, jis nedvejoja, jog nuoseklumo ir pastovumo. „Visos šios formos be galo svarbios, norisi to betarpiško ryšio – išgirsti jų problemas ir pasiūlymus, tam organizuojame ir papildomus susitikimus su profesinių sąjungų atstovais, bei galėti parodyti, koks jų darbas svarbus, matomas, reikalingas ir ko tikimasi iš jų. Todėl ir toliau tobulinsiu veiklos planavimą ir valdymą, kad mūsų bendri tikslai būtų ambicingi, tačiau įgyvendinami“, - apie tolimesnes vizijas užsimena M. Baršys.


Perspausdinta iš www.policija.lt

Comments


Kitos naujienos

bottom of page