top of page

LTPF posėdyje aptarti svarbūs klausimai

Praeitą savaitę vyko Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (toliau - LTPF) tarybos posėdis, kuriame dalyvavo VRM Viešojo saugumo politikos grupės vyriausioji patarėja Irina Malukienė, kuri pristatė ministerijos siūlymus dėl Vidaus tarnybos statuto pakeitimų - pareigybių grupių mažinimo, tarnybos pratęsimo viduriniosios grandies pareigūnams, pareigūnų rezervo ir kt.Dėl planuojamo kurti rezervo ministerijos atstovė išsakė motyvus, kad yra poreikis terminuotai buvusius pareigūnus, jų valia, įtraukti į rezervą, ir tokiu būdu, kai prireikia, jie galėtų būti priimti į tarnybą, o priėmus - būtų mokama ir jau pareigūno gaunama pensija. Šio siūlomo pokyčio tikslas, kad esant ekstremalioms situacijoms, nereikėtų atitraukti kitų tarnybų pareigūnų nuo savo funkcijų, reikalavimai įtraukiant į rezervą -sveikatos patikra, būtų kviečiami kelti, tobulinti kvalifikaciją, į pratybas.

Antras svarbus klausimus, sukėlęs diskusijas - pareigūnų pensijos.

LPPS pirmininkės R. Katinienės nuomone, šiuo klausimu nėra bendro matymo, trūksta platesnės diskusijos, pareigūnų bendruomenės įtraukimo, todėl išsakė poziciją, kad dabartiniam VRM siūlomam variantui nepritaria. Jis naudingas ir orientuotas į vieną statutinę tarnybą, kuri iki šiol dirba 24 val. režimu, už sureagavimą į įvykį/incidentą gauna 100% priedą ir pan.

"Eilinį kartą didžiausia statutinė tarnyba - policija - kuri atlieka daugiausia funkcijų, pareigybėms keliami aukščiausi reikalavimai, seniai pasidarė pokyčius ir, atsižvelgdama į pareigūnų sveikatą, atsisakė darbo 24 val. režimu, darbo užmokestį gauna už pastovų darbą, o ne įvykio laukimą, viršvalandinis darbas lyginamas per suminę darbo laiko apskaitą, būtų nuskriausta. Visiškai yra neteisinga ir vieša paslaptis, kad vienose tarnybose, kur dirbama 24 val. režimu, pareigūnai į tarnybą ateina kaip į antra darbą, laukdami įvykio ilsisi, sportuoja, o įvykio, pvz. gaisro, gali laukti ir kelis mėnesius, nes pagal statistiką, kai kurios brigados per metus į gaisrus išvyksta tik kelis kartus. Jei pasižiūrėti darbo užmokestį, tai jis iš vis nuviliantis, nes ir šiais metais, po eilinių kasmetinių vertinimų, policininkų darbo užmokestis ir kilo mažiausiai, ir yra mažiausias. Bet vieną statutinę tarnybą, labai “myli” dabartinė valdžia, nes toks vaizdas, kad kitų net nežino, nes visos Valstybėje bėdos sprendžiamos policijos pagalba", - sakė R.Katinienė.

Trečias - labai aktualus klausimas – pareigūnų reabilitacija.

LPPS savo poziciją VRM išdėstė raštu, paprašydama šios profsąjungos atstovą įtraukti į darbo grupę, motyvuodama, jog policija yra didžiausia statutinė tarnyba, reabilitacijos klausimas ir prieinamumas - labai aktualus dėl tarnybos specifikos, taip pat dėl pertvarkos skaidrumo, tačiau nebuvo ministerijos išgirsta", - teigė R.Katinienė.

Pasak LPPS pirmininkės, dabartinei VRM krypčiai ir planuojamiems pokyčiams mūsų organizacija nepritaria. Sprendimas, VRM pasilikti tik Trakų reabilitacijos centrą (kurį labai siekia priglausti suinteresuotos sporto grupės), motyvuojant tuo, kad jis sugebės patenkinti poreikį, o jei neužteks vietos, reikalui esant bus skiriamos lėšos individualiai, yra trumparegiškas ir ne ten dedami akcentai.

LPPS nuomone, prioritetas turi būti paslaugos prieinamumas ir kokybė.

„Kadangi dabar labai populiarūs eksperimentai, klausimas, kodėl nebuvo paieškota sprendimų. Atsisakyti pastatų ir sugriauti yra paprasta, bet kai nepasitvirtins (o prognozuojame, kad taip ir bus), kas atsakys? Susigrąžinti jau esamų, sukurtų reabilitacijos centrų, nebus jokių galimybių. Nesuprantu ir nerandu jokio pagrįsto argumento, kodėl (kaip teigiama VRM audito ataskaitose, kurių nors ir prašėme iki šiol negavome) nebuvo paieškota kitų sprendimų, kaip neefektyviai veikiančius reabilitacijos centrus – išnaudoti efektyviai, gauti papildomas investicijas iš biudžeto, ES fondų, susitarti dėl finansavimo su kitomis statutinėmis tarnybomis, priklausančiomis Teisingumo ministerijai ir t.t.

Mes suprantame, kad tai politinio lygio klausimai ir jau įvairiais kanalais VRM siunčiame žinutę, kad jų sprendimai, situacijos matymas, vertinimas ir pozicija, taip pat ir pokyčiai, jų įgyvendinimas policijoje, mums netinka. Tikiuosi artimiausiu metu VRM atras formatą, kuriame pavyks pasiekti susitarimų, naudingų ir reikalingų tiek policijos, tiek statutiniams pareigūnams", - - sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page