top of page

Kokie kriterijai svarbūs kuriant pareigūnų motyvavimo sistemą?

Rugsėjo 1 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apsk. VPK) valdymo komiteto posėdyje buvo svarstomas Kauno apskrities VPK teritorinių policijos komisariatų veiklos skyrių pareigūnų, vykdančių pavedimų funkcijas, motyvavimo tvarkos kriterijų klausimas.Valdymo komiteto nariai buvo informuoti, kad 2021 metais Kauno apskr. VPK pradėta kurti policijos pareigūnų motyvavimo (skatinimo) sistema. Darbuotojai, kurie dirba daugiausiai ir geriausiai skatinami skiriant jiems priemokas. Šiuo metu skatinami jau ir ikiteisminio tyrimo funkcijas vykdantys, reagavimo padaliniuose dirbantys pareigūnai.

Primename, jog buvo numatyta plėsti motyvavimo sistemos taikymą ir kitas funkcijas vykdantiems pareigūnams, nes sistema pasiteisino.

Kauno apsk. VPK vadovybė teigė, jog šiuo metu norima nustatyti vertinimo kriterijus policijos komisariatų veiklos skyrių pareigūnams, vykdantiems pavedimų funkciją, taikant tokią pat praktiką, kaip kitiems. Tačiau, anot Kauno apsk. VPK vadovybės, norima sudaryti darbo grupę, kuri vertinimo kriterijus susistemintų ir nustatytų galutinį variantą, pagal kokius vertinimo kriterijus bus skatinami minėta pareigūnų grupė.

Kaip pavyzdį, Kauno apsk. VPK atstovai pateikė, jog vertinimo kriterijai gali būti nustatomi, atsižvelgiant į veiklos plane nustatytus stebėsenos rodiklius, kurių komisariatas nepasiekė, arba į dominuojančias nusikalstamas veikas prižiūrimose teritorijose ar kitas aktualias sritis.

Nustačius tvarką ir vertinimo kriterijus, Kauno apsk. VPK veiklos skyrių pareigūnai būtų skatinami, skiriant jiems priemokas.

Valdymo komiteto nariai daug diskutavo dėl pasiūlytų vertinimo kriterijų tikslingumo, jiems nustatomo įverčio reikšmės ir kt. Valdymo komiteto narių nuomone, tikslinga nustatyti skirtingus vertinimo kriterijų įverčius Kauno miesto policijos komisariatų pareigūnams ir rajoninių policijos komisariatų pareigūnams, nes atliekamų funkcijų intensyvumas yra skirtingas. Numatyta, jog, sudarytai darbo grupei nustačius vertinimo kriterijus, jų įgyvendinimas, eksperimento tvarka, būtų vertinamas po mėnesio.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė pritarė, kad tikslinga taikyti šią motyvavimo sistemą policijos komisariatų veiklos skyriaus pareigūnams ir pastebėjo, kad tokia praktika yra gerasis pavyzdys ir gali būti aktualus kitų apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų padaliniams.

Valdymo komitete buvo priimtas sprendimas :

· Sudaryti darbo grupę;

· Nustatyti veiklos vertinimo kriterijus policijos komisariatų veiklos skyriaus pareigūnams, vykdantiems pavedimų funkciją iki 2022-10-01 d.

Į darbo grupę, nuo Lietuvos policijos profesinės sąjungos, deleguota tarybos narė Agnė Greblikaitė. Ji įpareigota suderinti pozicijas su LPPS Kauno skyriumi, kuris aktyviai dalyvauja, teikia siūlymus ir jau kurį laiką aktyviai siekia motyvacinės sistemos veiklos skyriaus pareigūnams sukūrimo.


Kommentare


Kitos naujienos

bottom of page