top of page

Kauno valdymo komiteto posėdyje gvildentas Reagavimo valdybos darbas

Vakar vykusiame Kauno valdymo komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apsk. VPK) Reagavimo valdybos darbo organizavimo, kylančių problemų ir jų sprendimo būdų.Posėdis vyko Reagavimo valdyboje, įsikūrusioje, Chemijos pr., Kaune. Be komisijos narių, jame dalyvavo įstaigos vadovas Mindaugas Baršys, Reagavimo valdybos viršininkas Mindaugas Kairys, skyrių vadovai ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai- Agnė Šidlauskienė, Lilė Žukaitė, Andrius Užmedzkis, Kamilė Kasparavičiūtė.Prieš posėdį, viršininko pavaduotojas G. Klimavičius ir valdybos viršininkas M. Kairys, profesinės sąjungos atstovams parodė patalpas, kuriose įsikūrusi Reagavimo valdyba - darbo, mokymo, poilsio vietas, pasidalino gerąja praktika apie dronų naudojimą. Vėliau, dalyvaujant įstaigos vadovui, pristatė valdybos darbo organizavimą, problemas.Pagrindinėmis problemos išlieka pareigūnų trūkumas, iš 265 pareigybių užpildytos tik 173, iš jų 57 kuruojami pareigūnai. Dėl pareigūnų kompetencijų, patirties stokos įvykio suforminimo laikas vidutiniškai nuo pusantros valandos pailgėjo iki 3 val. Iš 10-15 pamainos ekipažų, 8-10 ekipažų yra sudaryti iš tyrėjo ir patrulio. Maksimalus ekipažo pamainos įvykių skaičius - 8, minimalus - 5.Profesinių sąjungų atstovai atkreipė dėmesį, kad dėl didelio darbo krūvio, reaguojantys pareigūnai ne visada turi galimybę pavalgyti. Valdybos viršininko teigimu, 12 val. pamainoje yra numatytos 2 pertraukos po 30 min. pavalgyti, pailsėti, tai yra pareigūnų teisė ir jam neteko girdėti, kad pareigūnams jos nebūtų suteiktos. Buvo sutarta, kad reagavimo skyrių vadovai, dar kartą primins pareigūnams apie jų teisę į pertraukas, o susiklosčius aplinkybėms, kai pareigūnai negali pasinaudoti, bus prašoma jų apie tai informuoti ir sprendžiama įstatymų numatyta tvarka.Po pristatymo vyko diskusijos apie padalinio sukomplektavimo galimybes, surinktų medžiagų kokybę, veiklos pasitelkimą reagavimo funkcijai užtikrinti, kompetencijų ugdymą.

Valdymo komitete priimtas sprendimas, kreiptis į Centrinį valdymo komitetą dėl kuratorių ir mokymus organizuojančių pareigūnų didesnio apmokėjimo. Taip pat sutarta, rugpjūčio mėn. organizuoti dar vieną valdymo komiteto posėdį, kuriame būtų aptarta veiklos pareigūnų motyvacinė sistema ir veiklos pareigūnų pasitelkimas reagavimo funkcijai užtikrinti bei teisingas apmokėjimas.Valdymo komiteto narė, LPPS pirmininkė R. Katinienė palaikė veiklos pareigūnų poziciją, kad Kauno miesto PK veiklos pareigūnų darbo krūvis yra didelis, yra pareigūnų ne komplektas, o pasitelkiant juos vykdyti reagavimo funkciją, nebespėjama kokybiškai atlikti pavestų užduočių, prokurorų nurodymų, bylose, medžiagose laiku priimti sprendimų. Siekiant nepažeisti terminų, veiklos pareigūnams tenka neužbaigtus darbus daryti namuose po darbo ar savaitgaliais. Dėl tokio darbo organizavimo jie patiria stresą, praranda motyvaciją.

Profesinės sąjungos laikosi pozicijos, jog turi būti konkrečiai sutarta, kad už reagavimą atsakinga Reagavimo valdyba, kuo mažiau pasitelkiami veiklos pareigūnai ir numatyta, nuo kada veiklos pareigūnams fiksuoti kaip įprastinę darbo normą viršijančią veiklą bei mokėti priedą. Sutarta, kad sprendimų bus ieškoma kitame valdymo komiteto posėdyje.Comentários


Kitos naujienos

bottom of page