top of page

Eksperimentas atvėrė krūvių suvienodinimo problemą

Š.m. birželio 10 d. Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininkė Roma

Katinienė, Kauno skyriaus pirmininkė Lilė Žukaitė, Kauno skyriaus tarybos narė Rasa Orentienė

bei kiti LPPS nariai aptarė vykdomą Kauno m. Centro policijos komisariato ir Kauno m.

Panemunės policijos komisariato sujungimo eksperimentą bei pastebėtas problemas.

Primename, kad minėtas eksperimentas vyksta nuo praėjusių metų balandžio 15 d. iki š.m. birželio

30 d. Jo tikslas – tinkamai pasirengti dviejų komisariatų veiklai vieno policijos komisariato

principu. Eksperimento metu siekiama optimizuoti valdymą ir veiklos administravimą, suvienodinti

veiklos organizavimo praktiką, darbo krūvius tas pačias funkcijas vykdantiems Centro PK ir

Panemunės PK pareigūnams, didinti ekipažų teritorijoje skaičių, užtikrinti operatyvesnį reagavimą į

įvykius ir kt.

Anot LPPS Kauno skyriaus pirmininkės Lilės Žukaitės, analizuojant ir stebint vykstantį

eksperimentą, pastebėta, jog liko neišspręstas, krūvių pareigūnams sulyginimo, klausimas.

Birželio 22 d. planuojamas šio eksperimento pristatymas – aptarimas, kuriame dalyvaus ir LPPS

pirmininkė R.Katinienė bei šios profsąjungos Kauno skyriaus pirmininkė L.Žukaitė. Susitikimo -

pristatymo metu Lietuvos policijos profesinės sąjungos atstovai su Kauno AVPK vadovybe aptars

kylančias problemas, pasidalins pastebėjimais, teiks pasiūlymus.

„Vykdant pokyčius labai svarbu, kad bendravimas, dialogas, apsikeitimas nuomonėmis su

profesinių sąjungų, darbuotojų atstovais vyktų vos juos pradėjus, nuo jų pradžios. Jei

išmoksime bendrauti ne dėl formalumo, o iš tikrųjų girdėsime vieni kitus, bus atsižvelgiama į

pastabas, siūlymus, pareigūnai labiau pasitikės vykdomais pokyčiais“, - sakė Lietuvos policijos

profesinės sąjungos pirmininkė R.Katinienė.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page