top of page

Kas nutarta Centrinio valdymo komiteto posėdyje?

Praeitą savaitę vykusiame Centrinio valdymo komiteto posėdyje su profesinių sąjungų atstovais buvo svarstyti keli klausimai.Dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 40 punkto praktinio taikymo sutarta, kad policijos pareigūnai, ne trumpiau kaip du metus esantys profesinės sąjungos nariais ir dvejus metus iš eilės įvertinti gerai, skatinami 1 papildoma atostogų diena.

Centrinio valdymo komiteto nariai aptarė komandiruotės sampratos teritorijos atžvilgiu bei rekomenduojamų pareiginės algos koeficientų klausimus.

Dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 31 punkto praktinio taikymo sutarta dėl mažesnės nei 10% priemokos taikymo. Mažesnę priemoką galima taikyti tik išimtinais atvejais, kai pareigūnui trūksta iki remtino koeficiento. Aptarta, kad remtini koeficientai yra rekomenduojami ir dirbtinai neturi būti „pritraukinėjami“, pagrindiniu kriterijumi turi būti laikomi pasiekti rezultatai. Priemokos už realiai taikomą didesnį darbo krūvį ir papildomus darbus turi išlikti tokios kaip sutarta Lietuvos policijos šakos kolektyvinėje sutartyje - ne mažiau kaip 10 %.

Svarstant klausimą dėl suminės darbo laiko apskaitos nustatymo Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro darbuotojams, profesinės sąjungos pritarė dėl suminės darbo laiko apskaitos nustatymo reprezentacinio pučiamųjų orkestro darbuotojams, nes VRM skirtų lėšų nepakanka, o didžioji dalis renginių vyksta savaitgaliais, orkestrą kviečia VRM ir kitos jai pavaldžios institucijos. Neįvedus suminės darbo laiko apskaitos tektų naudoti lėšas skirtas policijos pareigūnų darbo užmokesčiui, o toks sprendimas būtų nepriimtinas profesinei sąjungai.

Dėl policijos įstaigų planuojamo valstybės biudžeto perskirstymo.

Darbo užmokesčio fondas I ketvirtyje viršytas 360 tūkst. Eur dėl padidėjusių viršvalandžių, naktinių. Didžiausi biudžeto viršijimai fiksuoti Lietuvos kriminalinės policijos biure dėl papildomai priimtų darbuotojų, išmokėtų priedų ir priemokų.

Dėl pareigybių poreikio teritoriją prižiūrinčiuose policijos padaliniuose nustatymo principų.

Pagal naują metodiką reagavimo, veiklos funkcijas atliekantiems padaliniams trūksta virš 700 policijos pareigūnų, vien Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate - apie 300 pareigūnų.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės nuomone, PD VAKV pristatyta metodika prasilenkia su realybe ir pareigūnų atliekamomis funkcijomis, nes skaičiavimams nepakanka paimti tik kelių kriterijų, kaip teritorijos dydis, gyventojų skaičius ir BPC registruoti įvykiai. Panašu, kad situacija su krūviu skaičiavimu kartojasi kaip ir apskaičiuojant Reagavimo padalinių krūvius. LPPS vadovė nepritarė Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos siūlomai metodikai ir artimiausiu metu Policijos vadovybei pateiks savo siūlymus.Comentários


Kitos naujienos

bottom of page