top of page

Kada ir kokios išeitinės priklauso pareigūnams, paliekantiems tarnybą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Vidaus tarnybos statuto pataisoms, numatančioms išeitines išmokas atleidžiant pareigūnus iš vidaus tarnybos, į Lietuvos policijos profesinę sąjungą kreipėsi nemažai narių, su klausimais, ar jiems nuo 2021-01-01 priklauso išeitinės išmokos, jeigu jie paliktų vidaus tarnybą bei ar išeitinės išmokos padidėjo.Išeitinės dydis nepasikeitė


Lietuvos policijos profesinė sąjunga informuoja, jog išeitinės išmokos nepasikeitė atleidžiant pareigūną iš vidaus tarnybos: kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, kai panaikinama jo pareigybė ir jis nesutinka eiti jam pasiūlytų kitų pareigų, kai jis nesutinka eiti jam pasiūlytų kitų pareigų, teismo sprendimu į jo einamas pareigas grąžinus anksčiau šias pareigas ėjusį pareigūną, pasibaigus įstatymų nustatytam tarnybos einant tam tikras pareigas laikotarpiui, kai jis nesutinka eiti jam pasiūlytų kitų pareigų.

Vidaus tarnybos statuto 77 straipsnio 1 dalis buvo pakeista tik lingvistiškai.


Didesnė išeitinė – tarnybą paliekant, sukakus nustatytam amžiui


Naujas pagrindas gauti išeitinę išmoką nuo 2021m. sausio 1 dienos atsirado įsigaliojus Vidaus tarnybos statuto 77 straipsnio 2 daliai, kuri numato, jog atleidžiant pareigūną iš vidaus tarnybos, kai jam sukanka Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnyje nustatytas amžius (55 metai pirminės grandies pareigūnams, 60 metų vidurinės grandies pareigūnams ir 65 metai aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnams) arba baigiasi pratęstos jo tarnybos laikas, jam išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.


Kitos išeitinės išmokos


Taip pat profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, jog pagal Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 41 punktą, pareigūnui, ilgiau kaip 2 metus esančiam profesinės sąjungos nariu ir turinčiam daugiau kaip 10 metų stažą policijoje, atleidžiamam iš vidaus tarnybos jo paties prašymu, išmokama jo 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o pagal kolektyvinės sutarties 42 punktą, pareigūnai, įgiję teisę gauti senatvės ar pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir pačių prašymu pageidaujantys būti atleisti iš vidaus tarnybos, atleidžiami šaliu susitarimu ir jiems išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.Kitos naujienos

bottom of page